pixlr-bg-result

THEO - LOGOS

Teologiczne Repozytorium Dziedzinowe

 

Celem projektu jest gromadzenie zasobów z dziedziny nauk teologicznych na zasadzie wolnego dostępu (co najmniej 10 000 publikacji) oraz udostępnianie pełnych tekstów wraz z informacją bibliograficzną zainteresowanym odbiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem studentów i doktorantów. Założony cel zostanie zrealizowany poprzez utworzenie bazy zdigitalizowanych publikacji, która będzie także archiwizować w formie cyfrowej dorobek polskiej myśli teologicznej opublikowany w polskich czasopismach, pracach zbiorowych i monografiach, w ilości co najmniej 10000 publikacji.

 

Nazwa programu 

Społeczna Odpowiedzialność Nauki 

Numer umowy 

SONP/SP/514107/2021 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu 

2021-12-01 

Termin zakończenia realizacji projektu 

2023-11-30 

Przyznane środki  

700 000,00  

Całkowita wartość

777 920,00

 

plakat_theo-logos-1

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2022, godz. 07:46 - Agnieszka Głąb