Tezy egzaminacyjne 2020/21

seminarium językoznawcze

dr hab. Małgorzaty Nowak-Barcińskiej, prof. KUL

 

 1. Miejsce języka polskiego w rodzinie języków słowiańskich
 2. Geograficzne zróżnicowanie polszczyzny
 3. Socjalne odmiany języka polskiego
 4. Style funkcjonalne
 5. Leksykalne środki stylistyczne
 6. Ekspresywność języka
 7. Gatunki mowy i ich funkcje – historia i współczesność
 8. Lingwistyczna analiza tekstu
 9. Teoretyczne podstawy kultury języka
 10. Językowy obraz świata
 11. Funkcje języka i wypowiedzi
 12. Zapożyczenia językowe w historii polszczyzny
 13. Zasób leksykalny polszczyzny w jej rozwoju historycznym
 14. Leksykografia polska
 15. Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa
Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2020, godz. 13:53 - Magdalena Grela-Tokarczyk