Seminarium licencjackie językoznawcze 2020/2021

tezy egzaminacyjne (dr Anna Majewska-Wójcik)

 

 1. Zróżnicowanie socjolektalne współczesnej polszczyzny
 2. Wartościowanie w języku
 3. Językowy obraz świata
 4. Funkcje języka i tekstu
 5. Norma ortograficzno-interpunkcyjna dawniej i dziś
 6. Językowe środki wyrażania emocji
 7. Komizm w języku
 8. Style funkcjonalne polszczyzny
 9. Środki stylistyczne z różnych poziomów języka
 10. Dyrektywne akty mowy
 11. Język polski wśród języków słowiańskich
 12. Regionalne odmiany języka polskiego
 13. Oralność w języku i tekście
 14. Techniki rozbudowywania zasobu leksykalnego polszczyzny
 15. Funkcje zdrobnień
 16. Językowe środki perswazji
 17. Moda językowa
 18. Teoretyczne podstawy kultury języka
 19. Warsztat językowy w pracy edytora
 20. Poradnictwo językowe i publikacje poprawnościowe

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2021, godz. 12:48 - Magdalena Grela-Tokarczyk