Seminarium magisterskie „Internet” 2020/2021

Dr hab. Lech Giemza, prof. KUL

 

 1. Tabu w literaturze popularnej.
 2. Dzieła Banksego jako forma komentowania rzeczywistości.
 3. Edukacyjna rola gier komputerowych.
 4. Gry typu RPG wobec literatury.
 5. Język sportu na forach internetowych.
 6. Metafory sportowe w języku gospodarki, polityki i publicystyki.
 7. Profile młodzieżówek partyjnych w mediach społecznościowych – funkcje i strategie oddziaływania społecznego.
 8. Cytat polityczny jako element komunikacji językowej w języku potocznym.
 9. Strony internetowe pisarzy nieżyjących – przykłady, funkcje.
 10. Dyskusje literackie w mediach społecznościowych – opis zjawiska.
 11. Gry RPG jako forma tekstu.
 12. Popularność liberatury w Polsce.
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020, godz. 13:35 - Magdalena Grela-Tokarczyk