Ukazał się pierwszy numer "Lubelskich Zeszytów Prawniczych", czasopisma prowadzonego przez studentów KUL. Zapraszamy do lektury!

Z warunkami publikowania oraz z procedurą recenzowania w LZP można zapoznać się na stronie: www.kul.pl/lzpknsp .

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2015, godz. 22:34 - Marta Ordon