Broszura informacyjna Konstytucja dla Nauki

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (proces komercjalizacji wiedzy regulują art. 148-159)

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 

Serwis informacyjny: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/

 

 

Informacja dotycząca warunków komercjalizacji w świetle

projektu ewaluacji jakości działalności naukowej

 

 

Zgodnie z projektem ewaluacji jakości działalności naukowej w przyszłej ewaluacji będzie uwzględniana m.in. komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, których tematyka dotyczy danej dyscypliny naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami.

 

Przy ocenie efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych uwzględnia się:

  • przychody z komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, prowadzonych w podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018, godz. 23:06 - Radosław Krajewski