oprojekcie rekrutacja oprojekcie staze oprojekcie

Szanowni Państwo,

W ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach warsztatowych o tematyce:

 

e-learning vr

 

"Wykorzystanie funkcjonalności platformy edukacyjnej w praktyce kadry dydaktycznej"
 
Liczba godzin warsztatów: 16 godzin dydaktycznych
Liczba dni warsztatów: 2 dni
Liczba grup warsztatowych: 34 grupy
 
Dzięki udziałowi w niniejszej formie wsparcia uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadać: 
WIEDZĘ, tj. uczestnik ma wiedzę w zakresie:
- funkcjonalności platformy edukacyjnej do wykorzystania przez kadrę dydaktyczną, tj. baza wiedzy, baza publikacji, funkcje społecznościowe, prowadzenie egzaminów, zaawansowane raportowanie, tworzenie i udostępnianie szkoleń e-learning, zastosowanie grywalizacji, gudowanie masowych kursów online.
UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi:
- wykorzystać ww. funkcjonalności w procesie dydaktycznym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do:
- działania zgodnie z określonymi standardami oraz do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie prac.

Warsztaty realizowane będą na terenie Uniwersytetu.
 
 
"Wykorzystania symulatorów wirtualnej rzeczywistości (VR) w dydaktyce"
 
Liczba godzin warsztatów: 6 godzin dydaktycznych
Liczba dni warsztatów: 1 dzień
Liczba grup warsztatowych: 1 grupa
 
Dzięki udziałowi w niniejszej formie wsparcia uczestnik nabędzie określone efekty uczenia się, tj. będzie posiadać: 
WIEDZĘ, tj. uczestnik ma wiedzę w zakresie:
- zastosowania nowoczesnych technologii (VR/AR/MR) wykorzystywanych w procesach edukacyjnych
- stosowanych na świecie symulatorów VR /rozwiązań AR w procesie edukacyjnym, w tym dla studentów
UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik potrafi:
- przyporządkować technologię VR / AR / MR do swojego pomysłu edukacyjnego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik jest gotów do:
- działania zgodnie z określonymi standardami oraz do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy.
 
Warsztaty realizowane będą na terenie Uniwersytetu.
 
Dokumenty zgłoszeniowe na zajęcia dostępne są w zakładce REKRUTACJA.

 

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2020, godz. 10:42 - Agnieszka Głąb