Aktualności / Wydarzenia

Wieczór norwidowski: Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem

Wystawa Norwid. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem”

Muzeum KUL, Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL oraz Fundacja Museion Norwid upamiętniły poetę, artystę w 200-lecie jego urodzin, przygotowując wystawę: Norwid. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem”. 

Wydarzenie rozpoczął wernisaż ekspozycji w muzeum, która zawiera kilkadziesiąt oryginalnych prac plastycznych Norwida: rysunków, akwarel i grafik oraz jeden rękopis . - Towarzyszy im literacki komentarz ich twórcy. Całości dopełnia bogaty wybór pierwodruków oraz publikacji z epoki ilustrowanych przez Norwida. Większość obiektów pochodzi z kolekcji prywatnych, znanych wyłącznie wąskiemu gronu specjalistów - podkreśla Krzysztof Przylicki, dyrektor Muzeum KUL. O oprawę graficzną zadbała Anna Kowalczyk, dyrektor Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL.

 

Badacze Norwida

Szczególną rolę w realizacji pomysłu ukazania artystycznego dorobku NorwidaDr Edyta Chlebowska odegrał Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. W holu Gmachu Głównego Uniwersytetu dostępna jest wystawa dotycząca inicjatyw norwidologicznych podejmowanych w KUL.  

- We wrześniu tego roku przypadała dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida, jednego z najwybitniejszych twórców polskiej kultury. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w którego naukowym profilu badania nad twórczością poety mają bogatą i żywą tradycję, postanowił upamiętnić ten moment - mówi dr  Edyta Chlebowska z Ośrodka Badań nad Twórczością  Cypriana Norwida KUL, kurator wystawy.

 

Przesłanie artysty

Mówiąc o ekspozycji i jej bohaterze, dr Chlebowska zwraca uwagę, że Norwida jako twórcę interesuje tylko człowiek i jego zależności, w tym relacje z Bogiem.  - W swej twórczości Norwid ukazuje życie, egzystencję człowieka, ale też transcendencję zawartą w ludzkim życiu. To samo jest w pracach plastycznych, stąd ta nasza wystawa jest swoistą metaforą ludzkiego życia, zawieszonego pomiędzy światłem a ciemnością, dobrem a złem - podsumowała dr E. Chlebowska. 

W ramach wieczoru z Norwidem odbyły się: promocja albumu prezentującego plastyczną spuściznę Cypriana Norwida pt. Wierny-portret (opracowanie Edyta Chlebowska, wydawca Pewne Wydawnictwo) oraz spektakl teatralny Powrót Norwida w wykonaniu aktorów Teatru Nie Teraz (reżyseria Kazimierz Braun i Tomasz A. Żak).

Wystawę otworzył Prorektor KUL, prof. Krzysztof Narecki. Ekspozycja będzie dostępna do 31 stycznia. Zachęcamy do odwiedzin.

 

Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem 

Płomienne blaski różowe z mrokami

Walczą, jak cnota z świata-tego księciem, 

Mdławe, lecz ufne, choć wciąż je coś mami.

C. Norwid, Quidam