Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazał się tom

pod redakcją naukową prof. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee 

Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu. Warszawa 2015, ss. 732.

 

Książka ukazała się jako pierwsza w dwunastotomowej serii monografii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości”, której celem jest przedstawienie dziedzictwa kulturowego Pierwszej Rzeczypospolitej (XV–XVIII w.) jako integralnej, lecz oryginalnej części kultury europejskiej. Tom pod red. prof. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee jest pierwszą częścią dyptyku przedstawiającego syntetyczny obraz relacji kulturowych Rzeczypospolitej z Europą. Zgodnie z mapą mentalną najpowszechniej akceptowaną w okresie wczesnonowożytnym, w tym ujęciu osią polaryzacji jest podział kontynentu na Północ i Południe. Międzynarodowy zespół badaczy z ośrodków naukowych w Polsce, Szwecji, Niemczech i Czechach ukazuje więc Rzeczpospolitą w perspektywie septentrionalnej, podkreślając też znaczenie państwa polsko-litewskiego dla słowiańskiej i naddunajskiej idei tożsamościowej oraz rolę, jaką w jego dialogu z narodami Północy odegrały wspólne, choć nieraz odmiennie interpretowane wartości religijne, republikańskie, humanistyczne. Wśród współautorów tomu oprócz Redaktorki znaleźli się także pracownicy Katedry Literatury Staropolskiej - prof. Justyna Dąbkowska-Kujko i dr hab. Wiesław Pawlak (zob. spis treści).

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa UW.

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2016, godz. 21:18 - Wiesław Pawlak