Monografie:

2013

- Motyw spowiedzi w prozie polskiej XX wieku, Lublin-Radom 2013.

 

Książki współredagowane:

2018

- Brat Albert i jego czasy, red. G. Głąb, M. Żmudziak, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2.

2017

- Nawrócenie. Łaska – tajemnica – doświadczenie, red. G. Głąb, S. Radziszewski, M. Żmudziak, Lublin 2017

 

Wokół dramatu poetyckiego XIX wieku, red. M. Gabryś-Sławińska, G. Głąb, Lublin 2017

2015

- Humory w literaturze, red. G. Głąb, M. Żmudziak, Lublin 2015

2014

- Postać księdza w literaturze, red. G. Głąb, S. Radziszewski, Radom 2014

2012

- ks. Jerzy Banaśkiewicz, Zapisane liryką, oprac. G. Głąb, S. Radziszewski, Radom 2012

 

- ks. Jerzy Banaśkiewicz, Barwy czasu, oprac. G. Głąb, S. Radziszewski, Radom 2012

 

Artykuły naukowe:

2018

- Sens cierpienia w literackiej wizji Bolesława Prusa. Nowela „Sen” – glosa do utworu, [w:] Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa, red. R. Blech, S. Karpowicz-Słowikowska, Gdańsk 2018, s. 111-125

 

- Brat Albert i jego czasy w naszych czasach. Marek Sołtysik „Znak miłości. Opowieść o Adamie Chmielowskim – Świętym Bracie Albercie”, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2, s. 145-165

 

- Osoby dramatu i dramat osób w „Bogu wojny” Adolfa Nowaczyńskiego, [w:] Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje, red. M.J. Olszewska, A. Skórzewska-Skowron, Warszawa 2018, s. 188-204

2017

- Kmicic jako Szaweł z Tarsu? Nawrócenie w „Potopie” Henryka Sienkiewicza, [w:] Nawrócenie. Łaska – tajemnica – doświadczenie, red. G. Głąb, S. Radziszewski, M. Żmudziak, Lublin 2017, s. 109-142

 

- Ś.p. dr hab. Jakub A. Malik, prof. KUL (1970-2017), „Roczniki Humanistyczne” 2017, z. 1, s. 213-221

 

- Działalność społecznikowska kobiet na Bukowinie w latach 1883-1885. Próba rekonstrukcji, [w:] Polskie życie kulturalno-literackie od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, Lublin 2017, s. 105-138

 

- „Strachy na lachy”? Groza w kryminałach retro Marka Krajewskiego i Marcina Wrońskiego, [w:] Kryminał. Okna na świat [„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”, seria: Scripta Humana, t. 9], red. M. Ruszczyńska, D. Kulczycka, W. Brylla, E. Gazdecka, Zielona Góra 2017, s. 225-238

 

- Działalność społecznikowska sióstr urszulanek w Czerniowcach na Bukowinie w latach 1883-1886, [w:] Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet, seria I, Perspektywa środkowoeuropejska, red. A. Janicka, C. Fournier Kiss, M. Bracka, Białystok 2017, s. 299-316

2016

- Jak wygląda piekło? „Nawrócony” Bolesława Prusa, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2016, nr 2, s. 21-34

 

- „Herosi w sutannach” w prozie Jana Dobraczyńskiego. Dwie obserwacje, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2016, nr 3, s. 23-38

 

- Portret znaczony dialogiem. Człowiek sowiecki u Stanisława Vincenza, [w:] Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku, red. S. Karpowicz-Słowikowska, E. Mikiciuk, T. Sucharski, Gdańsk 2016, s. 313-335

 

- I wojna światowa w wydaniu współczesnym (Anna Brzezińska, Grzegorz Wiśniewski, „Za króla, ojczyznę i garść złota”, „Na ziemi niczyjej”), [w:] I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, red. A. Jamrozek-Sowa, Z. Ożóg, A. Wal, Rzeszów 2016, s. 580-595

 

- Reinterpretacja „Dziejów grzechu” Stefana Żeromskiego w perspektywie filozofii Sørena Kierkegaarda, [w:] Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, część 2, Światy możliwe. Interpretacje, red. A. Iskra-Paczkowska, S. Gałkowski, M. Stanisz, Rzeszów 2016, s. 188-208

 

- „Opętana dumą” (krótka historia kobiecej obsesji) – „Panna Florentyna” Marii Konopnickiej, [w:] Paranoje, obsesje, natręctwa w polskiej literaturze XIX i początków XX wieku, red. S. Karpowicz-Słowikowska, K. Warska, Gdańsk 2016, s. 107-123

2015

- „Piękno, które zbawia”. Jan Paweł II do artystów, [w:] Karol Wojtyła – Jan Paweł II artysta słowa, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Kaczmarek, Lublin 2015, s. 185-214

 

- „Pożegnanie w Ostii” Leszka Proroka jako para-apokryf. Rekonesans badawczy, [w:] W kręgu apokryfów, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2015, s. 287-299

- „Pożegnanie w Ostii” Leszka Proroka jako para-apokryf, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2015, nr 2, s. 13-24

 

- „Dzieje grzechu” Stefana Żeromskiego. „Filozoficzne” dopiski na marginesach, [w:] Żeromski i inni, red. M. Gabryś-Sławińska, M. J. Olszewska, Lublin 2015, s. 13-27

 

- „Historia bez makijażu”. „Niemcewicz od przodu i tyłu” Karola Zbyszewskiego, [w:] Humory w literaturze, red. G. Głąb, M. Żmudziak, Lublin 2015, s. 99-115

2014

- The Debates over the Position of Ode to Youth” in the History of Literature, [w:] Pedagogiczny potencjał Biblii. Pedagogicky potenciál Biblie. Il potenziale pedagogico Della Bibbia, red. M. Włosiński, Włocławek 2014, s. 181-200

 

- Antoni Gołubiew (1907-1979) z Wilna, [w:] Wielcy Polacy z Wileńszczyzny i Kresów Północno-Wschodnich, red. J. Marciak-Kozłowska, Białystok 2014, s. 313-320

 

- Jefte i Józef jako Kain i Abel, czyli krótka opowieść o ofierze prowadzącej do zbrodni – Ludwik Maria Staff, „Ofiarnicy”, [w:] Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm - Młoda Polska. Stary Testament, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2014, s. 103-116

 

- „Tajemnica harcerskiego mundurka”. Problematyka moralna w dramacie Jarosława Iwaszkiewicza „Pod Akacjami”, [w:] Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Lublin 2014, s. 285-303

 

- Powstanie styczniowe w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza, „Niepodległość i Pamięć” 2014, nr 1-2 (45-46), s. 293-316

 

- Robert Louis Stevenson philosophically: dualism and existentialism within the gothic convention, „Roczniki Filozoficzne” 2014, nr 3, s. 19-33

 

- Kościół do naprawy? Obraz duchownych w prozie polskiej XXI wieku, [w:] Postać księdza w literaturze, red. G. Głąb, S. Radziszewski, Radom 2014, s. 219-238

 

- Motywy religijne jako komponenty rzeczywistości negatywnej. Profanacja czy nadinterpretacja? Analiza zjawiska na wybranych przykładach literatury najnowszej, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2014, nr 4, s. 10-25

 

- Historia alternatywna czy wariantywna? O nowej wizji dziejów w twórczości Marcina Ciszewskiego, [w:] Literatura u progu XXI wieku, red. J. Chłosta-Zielonka, Z. Chojnowski, Olsztyn 2014, s. 303-318

2013

- „Będziemy trwali czując Cię Pani…” Liryczne uobecnienie Matki Bożej w poezji ks. Jerzego Banaśkiewicza i ks. Janusza St. Pasierba, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2013, nr 4, s. 30-40

 

- „Postać księdza w literaturze”. Ogólnopolska konferencja naukowa – Kielce, 19-20 kwietnia 2013 roku /sprawozdanie/, „Zeszyty Naukowe KUL” 2013, nr 2-3, s. 255-257

2012

- „Życie i twórczość Bolesława Prusa z perspektywy 100 lat”. Konferencja naukowa zorganizowana w 100-lecie śmierci pisarza. Nałęczów, 13-16 czerwca 2012 roku /sprawozdanie/, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Rok V (XLVII) 2012, s. 658-660

 

- Funkcja spowiedzi w powieści Szczypiorskiego „Msza za miasto Arras”, [w:] Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Felski, Lublin 2012, s. 495-511

 

- „Historia z ludzkim obliczem”. Hanny Malewskiej „Spowiedź w Saint-Germain-des-Prés, „Zeszyty Naukowe KUL” 2012, nr 3, s. 119-134

 

- „Miłujcie nieprzyjacioły wasze…”. Nowotestamentowa etyka powszechnego przebaczenia w wybranych nowelach Bolesława Prusa, [w:] Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2012, s. 129-147

 

- „Numer Weisera” – magia czy rzeczywistość? O roli futbolu w „Weiserze Dawidku” Pawła Huellego, [w:] Pisarze wobec futbolu. Negacje – Irytacje – Fascynacje, red. L. Giemza, Lublin 2012, s. 89-109

2011

- Świętość w twórczości Władysława Jana Grabskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 2011, nr 3, s. 57-79

 

Artykuły popularnonaukowe:

2019

- Osiem tysięcy metrów ponad marzeniami, „Przegląd Uniwersytecki” 2019, nr 1, s. 52-53.

2017

- „Panie Prus, melduję wykonanie zadania!”. Rozmowa z prof. Cheongiem Byung-Kwonem z Hankuk of Foreig Studies w Seulu, „Przegląd Uniwersytecki” 2017, nr 1, s. 23-25

 

- „Reszta większa od całości…” (o poezji Ojca Wacława Oszajcy), „Przegląd Uniwersytecki” 2017, nr 1, s. 35

 

- Profesor nieszablonowy (wspomnienie o śp. Profesorze Jakubie Aleksandrze Maliku), „Przegląd Uniwersytecki” 2017, nr 4-5, s. 44-45

2014

- Na świętokrzyskim szlaku literackim /sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Świętokrzyski szlak literacki – Sienkiewicz, Żeromski, Herling-Grudziński i inni”, Święta Katarzyna, 21-23 lutego 2014 r./, „Przegląd Uniwersytecki” 2014, nr 2, s. 33

 

Autor: Magdalena Żmudziak
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019, godz. 17:24 - Magdalena Żmudziak