KATEDRA TEORII I ANTROPOLOGII LITERATURY

 

 

26 lipca 2012

Ukazała się książka:

Edward Fiała, Abraham w polskiej prozie biblijnej. Lublin 2012 

Spis treściAbraham1.jpg


28 czerwca

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka:

Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan. Red. E. Fiała, I. Piekarski.  Lublin 2012, ss. 352.

 Spis_tresci.pdf

Wstep.pdf

 

psycho.jpg

 

 

Z recenzji wydawniczych:

  „Książka [...] zapowiada się jako wydarzenie wydawnicze, którego znaczenie dla badań teoretycznliterackich jest nie do przecenienia. W dodatku czyta się ją z prawdziwą ciekawością i można przewidywać, że znajdzie ona odzew i wzbogaci świadomość metodologiczną badań literackich. Pozycja ta ma szansę spotkać się z zainteresowaniem szerszym, niż to wąskiego kręgu psychoanalizy, tym bardziej, że teksty w niej zamieszczone posiadają nie tylko wartość naukową, lecz także napisane są przystępnie, a więc mają dodatkowo walor popularyzatorski”.

 dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. UKSW

 

 „Poważnym walorem naukowym monografii są poszczególne teksty wchodzące w jej skład; wszystkie prezentują bardzo dobrą klasę naukową, są przemyślane metodologicznie i wartościowe pod względem poznawczym. Dostrzec w niej można staranność redaktorów w doborze kompetentnych badaczy, a ze strony autorów – dbałość o to, by praca była na jak najwyższym poziomie naukowym, efektywna pod względem poznawczym, ale z wyklarowanym duktem dyskursu, respektującym oczekiwania czytelnicze”.

 prof. dr hab. Krzysztof Stępnik (UMCS)

 

29 maja 2012

Odbyło się siódme spotkanie panelowe z cyklu Aktualności Teoretycznoliterackie.

Zaprezentowane zostały książki Agaty Bielik-Robson, Pawła Rodaka i Michaiła Gronasa.

Program

 

 

16 maja 2012

Odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Adama Fitasa.

 

26 stycznia 2012

Miało miejsce 6 spotkanie w ramach Aktualności Teoretycznoliterackich. Pierwsza część obrad poświęcona została przypomnieniu zmarłego przed siedmioma laty Kierownika Katedry, prof. Władysława Panasa, na drugą złożyły się prezentacje nowych książek i zagadnień teoretycznych. Program


 

Autor: Hanna Kryńska
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2012, godz. 21:12 - Ireneusz Piekarski