Katedra Prawa Handlowego KUL zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w rozprawie przed Sądem Najwyższym.

 

Data rozpoznania: 26 lutego 2014 r., godz. 9:30, sala E, sygn. akt III CZP 103/13

 

Pytanie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy w Szczecinie (sprawozdawca SSO Leon Miroszewski),

 

"Czy osoba ustanowiona przez przedsiębiorcę zagranicznego tworzącego oddział w Polsce, upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (art. 87 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), której dane zostały objęte wpisem tego oddziału do KRS, może jednoosobowo udzielić pełnomocnictwa procesowego w sprawach o roszczenie związane z działaniem tego oddziału".

 

Szczegółowych informacje odnośnie wyjazdu zostaną przekazane podczas najbliższych spotkań seminaryjnych. 

Zainteresowani proszeni są o kontakt z panem mgr M. Hałasą.

Autor: Marcin Kasprzyk
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2014, godz. 19:59 - Marcin Kasprzyk