studia licencjackie 2006-2009 filologia polska, Uniwersytet Rzeszowski
2009 licencjat: Poezja Zbigniewa Herberta w gimnazjum
studia magisterskie 2006-2011 filologia polska, Uniwersytet Rzeszowski
2011 praca magisterska: Nauczanie języka polskiego za granicą.
studia doktoranckie 2011- filologia polska, WNH, KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2011, godz. 22:27 - Aleksandra Dziak