Oto szczegółowy PLAN XXII TYGODNIA PRAWNIKÓW: PLAKAT XXII Tygodnia PrawnikówDZIEŃ PIERWSZY – 7 KWIETNIA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK)8.30-10.30, sala C-627 Warsztaty: „Sporządzanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym”
 > dr Joanna Studzińska – adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego KUL

15:00-16.40, sala C-C Seminarium: „Mediacje w sprawach karnych”
 > dr Grzegorz Skrobotowicz - asystent w Katedrze Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki KUL

13:00-15:00, sala CI-204 Seminarium: „Ochrona prawna zdrowia psychicznego”
 > dr Hanna Witczak – adiunkt w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL
 > dr Elżbieta Trubiłowicz - adiunkt w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny
 > dr Małgorzata Gałązka – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego KULDZIEŃ DRUGI – 8 KWIETNIA 2014 R. (WTOREK)17:30 – 19:10, sala CI-102 Warsztaty: „Elektroniczne postępowanie upominawcze”  
 > Wstęp – dr hab. Jacek Widło - prof. KUL w Katedrze Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego
 > Szkolenie - dr Piotr Telusiewicz - adiunkt w Katedrze Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny

17.45- 19.00, sala C-C Szkolenie z pisania reklamacji
 > mgr Dominik Borek - doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego KULDZIEŃ TRZECI – 9 KWIETNIA 2014 R. (ŚRODA)10:00-11:00, sala C-401 Szkolenie: „Zmiany w Kodeksie karnym po nowelizacji z 1 lipca 2015 r.”
 > dr Sławomir Hypś - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego KUL


DZIEŃ CZWARTY – 10 KWIETNIA 2011 R. (CZWARTEK)
„Ścieżki kariery absolwentów studiów prawniczych – prawo międzynarodowe ”

 

11:40 - 13:20, sala CI-204 Szkolenie z Protokołu Dyplomatycznego
 > Ks. dr Marek Grygiel, KUL, Pełnomocnik Rektora ds. Kontaktów z Polonią

 

Konferencja "Ścieżki kariery absolwentów prawa - prawo międzynarodowe"
Sala CI-204, Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1


14:00 – 15:00 - U.S. Diplomacy in Practice
 > Suzanne Miller, Information Resource Officer to Moldova, Poland, Ukraine, US Embassy Warsaw

 

15:10 – 15:40 - Organizacje pozarządowe w Polsce zajmujące się świadczeniem pomocy prawnej osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP
 > mgr Iryna Kozak, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa

 

15:40 – 16:10 - Możliwości zatrudnienia w Organizacjach i Sądownictwie Międzynarodowym. Pozyskiwanie Grantów na studia zagraniczne.

 > dr Kinga Stasiak, KUL

 

16:10 – 16:30 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 > dr Anna Szarek-Zwijacz, KUL


DZIEŃ PIĄTY – 11 KWIETNIA 2014 R. (PIĄTEK)


Finał XXII Tygodnia Prawników

Konferencja: „Ścieżki kariery absolwentów studiów prawniczych”
Aula Lecha Kaczyńskiego sala CI – 300, Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1


Część I


9:30 Otwarcie Konferencji:
 > Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 > dr Tomasz Sieniow – Prezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa
 > Marcin Kasprzyk – Prezes Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

Panel I 

9:40 SSO Adam Czerwiński – Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 

10:00 Michał Blajerski – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie
10:20 SSR Joanna Dębała-Strzelak oraz SSR Małgorzata Goździejewska

Panel II

10:40 adw. Stanisław Zdanowski – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
11:00 adw. Mariusz Kondrat – Kancelaria Prawno-Patentowa

11:20 Robert Damski - Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej

Panel III

11:40 Artur Cieślik – Senior Associate w Dentons
12:00 Jerzy Sławek – Dziekan Krajowej Izby Syndyków
12:20 Jan Węgrzyn – Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu
12:40 Rafał Rogala – Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
13:00-13:45 Przerwa kawowa

 

 

Część II

 

13:45 dr Grzegorz Skrobotowicz –aplikacja komornicza
14:00 dr Paweł Cioch –aplikacja radcowska
14:15 mgr Justyna Cioch –aplikacja notarialna
14:30 mgr Piotr Sławicki – aplikacja sędziowska
14:45 Dyskusja

15:00 Zakończenie – zamknięcie XXII Tygodnia Prawników

LEGENDA:
Sale "C" - znajdują się w budynku 
Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14
Sale "CI" - znajdują się w budynku Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1

Autor: Łukasz Lewkut
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2014, godz. 22:58 - Łukasz Lewkut