historia literatury, edytorstwo, dydaktyka nauczania języka polskiego i literatury
(w szczególności glottodydaktyka, związki literatury z innymi dziedzinami sztuk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2011, godz. 22:19 - Aleksandra Dziak