• Dydaktyka nauczania języka polskiego i literatury.
  • Zastosowanie metod aktywizujących.
  • Literatura o tematyce kryminalnej.
  • W wolnych chwilach kino, teatr, spacery.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2012, godz. 18:46 - Aleksandra Dziak