Kierunki zainteresowań badawczych i problematyka publikacji naukowych:

 

 

- literatura XX wieku;

- związki literatury i polityki po 1945 r.;

- literackie dyskusje i polemiki emigracyjne 1945-1970;

- pisarze i eseiści z kręgu "Kultury" paryskiej;

- wiedza o dorobku emigracji po 1945 roku - uwarunkowania polityczne, stereotypy, mity, powroty emigrantów po 1990 roku;

- twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Józefa Czapskiego;

- wydania pisarzy emigracyjnych - problemy edytorskie.

Autor: Zdzisław Kudelski
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2019, godz. 15:45 - Magdalena Żmudziak