MKiDN30 listopada 2018 r. zakończyły się prace konserwatorskie przy dziewięciu barokowych rzeźbach ołtarzowych ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

 

Należąca do zbiorów Muzeum KUL kolekcja nowożytnej plastyki sakralnej zaliczana jest dziś do najcenniejszych w Polsce. Szereg rzeźb przypisuje się czołowym rzeźbiarzom tamtych czasów – m.in. Sebastianowi Zeislowi i Janowi Eliaszowi Hoffmanowi. Odrestaurowane rzeźby staną się najważniejszym elementem przyszłej ekspozycji w Muzeum KUL., a ich wysoka wartość artystyczna pozwoli zbudować narrację, która stanie się bazą w nauczaniu o rozwoju lokalnej plastyki ołtarzowej okresu nowożytnego. Troska o dziedzictwo materialne minionych wieków szczególnie wybrzmi w setną rocznicę powstania uczelni oraz odzyskania niepodległości.

 

program: Wspieranie działań muzealnych

zadanie: Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap I – rzeźby ołtarzowe

czas realizacji: 15 II – 31 XII 2018

autorzy projektu: Anna Szlązak-Nowak, Krzysztof Przylicki

prace konserwatorskie: Grzegorz Gołubiak

 

 

Spis rzeźb objętych pracami konserwatorskimi:

Rzeźby apostołów Piotra, Pawła, Jana, Bartłomieja i Andrzeja, przypisane Sebastianowi Zeislowi (czynny 1745 – około 1780), datowane na 3. ćw. XVIII w.

Rzeźby św. Kazimierza Jagiellończyka i dwóch aniołów wiązane z kręgiem Jana Eliasza Hoffmana (około 1690-1751), datowane na poł. XVIII w.

Rzeźba Chrystusa jako Salvatora Mundi (w inwentarzu Muzeum KUL błędnie określana jako Bóg Ojciec) łączona z krzeszowskim warsztatem Antona Dorazila (około 1695-1759), datowana na poł. XVIII w.

 

Więcej

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2018, godz. 11:43 - Leszek Wojtowicz