Zakres badań

 

Zasadniczym celem Katedry - realizowanym w sferze badań, publikacji – jest orientacja na realizację „zasady komplementarności” (łączenie socjologii podmiotowości z socjologią struktur i procesów społecznych oraz kwestiami z zakresu pracy socjalnej).

Przedmiotem naukowej refleksji pracowników Katedry, a także doktorantów, są kwestie szczegółowe z zakresu m.in.:

struktur społecznych;

 

procesów społecznych

 

pracy socjalnej;

 

► socjologii ruchów społecznych;

 

► socjologii wartości;

 

► socjologii ciała;

 

► socjologii sportu i turystyki;

 

► prawa do prywatności w Anglii i Niemczech;

 

► szkoły naukowej/privatissimum Jerzego Landego i różnych losów jej członków;

 

► światowej recepcji teorii Leona Petrażyckiego, Adama Podgóreckiego;

 

 ► polskiej filozofii i socjologii prawa, w tym socjologii praw człowieka;

 

► socjologii śmierci [zwyczajów funeralnych];

 

► socjologii starości;

 

► społecznego obrazu starości i postrzegania własnego ciała w procesie starzenia się

 

► badań nt. skutecznej postawy zaradczej w samodzielnym i profesjonalnym systemie wsparcia osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 

► socjologii władzy;

 

► koncepcji życia społecznego w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej;

 

► zróżnicowania społecznego, nierówności  społecznych;

 

► problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego;

 

► roli  „Solidarności”  we współczesnej modernizacji Polski

 

Autor: Janina M Zabielska
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2020, godz. 02:45 - Marek Pabich