Przedmiotem naukowej refleksji pracowników Katedry, a także doktorantów, są m.in. kwestie z zakresu:

makrostruktur społecznych;

socjologii ruchów społecznych;

socjologii wartości;

socjologii ciała;

socjologii sportu i turystyki;

socjologii władzy;

socjologii miasta;

koncepcji życia społecznego w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej;

fenomenu globalizacji;

zróżnicowania społecznego, nierówności  społecznych;

problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego;

preferowanych wartości życiowych w świadomości więźniów;

orientacji wartościujących osób uprawiających futbol amerykański;

rzeczywistości społeczno-politycznej ustroju komunistycznego z perspektywy z teorii ładu monocentrycznego w ujęciu Jakuba Karpińskiego;

podstaw ładu społeczno-politycznego w ujęciu Lecha Kaczyńskiego;

społecznego obrazu starości i postrzegania własnego ciała w procesie starzenia się

waloru dalekowschodnich sztuk walki w świadomości osób zrzeszonych w klubach karate i taekwondo;

postaw społeczno-politycznych lubelskiej młodzieży ponadgimnazjalnej;

roli  „Solidarności”  we współczesnej modernizacji Polski

 

 

 

Autor: Janina M Zabielska
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2017, godz. 17:56 - Maria Mazurek-Olszowa