2019

 

► Pracownikiem Katedry została dr Monika D. Adamczyk (adiunkt), a przestała nim być dr Janina Zabielska.

 

2018

 

Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL został powołany przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. Będzie to druga kadencja ks. Szymczyka jako członka Rady CBOS. W 2016 r. został powołany na to stanowisko przez Panią Premier Beatę Szydło. Wręczenie nominacji miało miejsce 29 czerwca 2018 r. w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Rada CBOS czuwa nad planami i jakością prac badawczych CBOS. W jej skład wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.

 

2017

 

► Dnia 26.04. w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim odbyły się kolejne wykłady akademickie dla uczniów realizowane w ramach Projektu Edukacyjnego Instytutu Socjologii KUL. Dr Janina Zabielska przeprowadziła wykład z zakresu socjologii miasta pt. „Squattersi, anarchiści i inni – czyli nowi aktorzy na miejskiej scenie”. Ten sam temat został również zaprezentowany 31.05. w XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie. 27.03. dr Janina Zabielska w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu dr Janina Zabielska wygłosiła prelekcję pt. "Przestrzenie publiczne współczesnego miasta".

 

► Dnia 7.03. ks. mgr Marek Pabich w ramach Projektu Edukacyjnego Instytutu Socjologii KUL gościł w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie wygłosił prelekcję nt. Procesy globalizacji we współczesnym świecie. Omawiane procesy  zostały ukazane w odniesieniu do dziedziny politycznej, gospodarczej oraz kulturowej. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 uczniów w większości z klas maturalnych. Temat ten przedstawił także 16.03. w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Parczewie.

 

► Ukazała się publikacja zbiorowa:  Zaufanie społeczne. Teoria – idee – praktyka, red. J. Szymczyk. Stanowi ona czwarty tom serii wydawniczej: STUDIA NAD WARTOŚCIAMI. PERSPEKTYWA SOCJOLOGII MAKROSTRUKTUR I RUCHÓW SPOŁECZNYCH, wydawanej z inicjatywy Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL pod redakcją J. Szymczyka. Autorzy  - pochodzący z różnych ośrodków akademickich w Polsce - analizują w IV tomie m.in. takie kwestie, jak źródła, determinanty i funkcje zaufania oraz jego związki z kulturą, religijnością i mobilnością społeczną, państwem i społeczeństwem obywatelskim, edukacją i nauką, naznaczaniem społecznym, aktywnością sportową i zjawiskiem komunikacji niewerbalnej.

Ks. Jan Szymczyk jest autorem dwóch tekstów:

- Zamiast wprowadzenia. W stronę socjologii zaufania z perspektywy wartości;

- Zaufanie a soma. Rola ciała człowieka w interakcjach społecznych.

Natomiast ks. Marek Pabich jest autorem następującego artykułu:

Przyczyny braku zaufania obywateli do państwa w pismach przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej

http://www.oficyna-naukowa.home.pl/sklep/shoper5/pl/p/Zaufanie-spoleczne.-Teoria-idee-praktyka-/426

 

2016


 

Ks. Jan Szymczyk 16 listopada 2016 r. wziął udział w panelu dotyczącym różnych aspektów wizerunku Polski w świadomości obcokrajowców, którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży [Konferencja ogólnopolska: Wizerunek Polski w świetle badań uczestników Światowych Dni Młodzieży”, organizatorzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL, Stowarzyszenie Mieszkańcom Gminy Gołuchów] (program).

 

Pani Premier Beata Szydło powołała ks. Jana Szymczyka w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. Rada czuwa nad planami i jakością prac badawczych CBOS. W jej skład wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera (więcej).

 

► Ks. Marek Pabich wygłosił referat pt.  Rola wartości w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Społeczeństwo obywatelskie w XX i XXI wieku, która odbyła się na Uniwersytecie Szczecińskim 16.03.2016 (program).

 

 2015


 

Ks. Jan Szymczyk otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia Rektora KUL - za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe [grudzień 2015]

 

Ks. Jan Szymczyk zaprezentował referat pt.: Przemiany wartości Polaków. Wybrane aspekty i tendencje, na: INTERNATIONAL CONFERENCE SOCIAL AND ETHICAL DIMENSIONS OF CHANGES – 2ND EDITON, Organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, THE UNIVERSITY OF ST. STEPHEN IN GODOLLO (Węgry); UNIVERSITY OF ORADEA (Rumunia), Rzeszów, 22.05.2015 (więcej)

 

► 1 czerwca 2015 r. została obroniona dysertacja doktorska, autorstwa Moniki Dobrogowskiej: Koncepcja poliarchii w pismach Edmunda Wnuka-Lipińskiego, która została napisana pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka. 18.06.2015 r. odbyła się uroczysta promocja doktorska (galeria zdjęć).

 

Ks. Marek Pabich wygłosił referat pt.: Wybrane aspekty koncepcji państwa w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej: Od liberalizmu do nacjonalizmu. Myśl polityczna w XX i XXI wieku, która odbyła się 21 kwietnia 2015 na Uniwersytecie Szczecińskim (program)

 

Ks. Jan Szymczyk wygłosił referat pt.: Bł. ks. Jerzy Popiełuszko patronem jedności ruchu „Solidarność”, na ogólnopolskiej konferencji: Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – obrońca prawdy o człowieku, która odbyła sie 14 kwietnia 2015; została ona zorganizowana przez KU NSZZ „Solidarność” KUL, Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL (program, galeria 1, galeria 2).

 

Mgr Agnieszka Banicka została laureatką VI Konkursu Polskiej Akademii Olimpijskiej z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej za pracę magisterską: Dysfunkcje współczesnego sportu w kontekście zasady fair play. Na podstawie literatury przedmiotu, napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Jana Szymczyka, prof. KUL. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 15.04.2015 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie (informacja na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, artykuł w "Dzienniku Wschodnim").

 

 2014


 

19.12.2014 r. jubileusz 60. rocznicy święceń kapłańskich obchodził ks. prof. Stanisław Kowalczyk. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, a rozpoczęły się konferencją naukową dedykowaną Jubilatowi. Zwieńczeniem była Msza św. pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika. Konferencję naukową pt. Chrześcijaństwo w Europie jutra – Kościół wobec wyzwań w świetle adhortacji papieża Franciszka <Evangelii gaudium> zorganizował  radomski oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Prezentację referatów i dyskusję poprzedziła laudacja, którą na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka wygłosił jego uczeń - ks. Jan Szymczyk. 

> informacja na stronie Diecezji Radomskiej

> sprawozdanie i galeria zdjęć na stronie WSD w Radomiu

> artykuł z "Gościa Niedzielnego"

 

 2013


 

Ks. Jan Szymczyk, na specjalne zaproszenie prof. Antoniego Sułka i Instytutu Socjologii UW, wziął udział w konferencji z okazji 50-tej rocznicy śmierci wybitnego, polskiego socjologa Stanisława Ossowskiego. Ksiądz profesor dnia 15 listopada 2013 r. wygłosił wykład otwierający sympozjum pt.: Elementy ontologii społecznej w ujęciu Stanisława Ossowskiego (informacja, program)

 

Ks. Jan Szymczyk przewodniczył dyskusji panelowej: Współczesne wyzwania ruchu narodowego. Mity i rzeczywistość [KUL, 2013] (wideo).

 

Dr Janina M. Zabielska wygłosiła referat: Nowe ruchy miejskie jako przykład społeczeństwa zaangażowanego [konferencja: Kultury kontestacji - dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, UW – 2013] (program).

 

► W 2013 r. zostały obronione następujące dysertacje doktorskie (napisane pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka): Joanna Kubińska [Aktywność sportowa jako wartość w świadomości studentów. Na przykładzie Klubów Uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie]; Anna Trojszczak [Przestrzeń społeczna wielkiego miasta w świadomości działaczy społecznych. Na podstawie badań socjologicznych w Lublinie]. W lutym 2014 r. odbyły się uroczyste promocje doktorskie (galeria zdjęć)

 

► W 2013 r. po raz pierwszy został wręczony pierścień najlepszemu magistrowi Instytutu Socjologii KUL. Została nim mgr Paulina Bobrek [pracę mgr pt.: Orientacje wartościujące więźniów. Na przykładzie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, napisała pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka, obecnie jest doktorantką w tej Katedrze] (galeria zdjęć).

 

► Praca licencjacka mgr Agnieszki Banickiej pt. Naczelne wartości sportu w ujęciu Zbigniewa Krawczyka, napisana pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka, otrzymała w 2013 r. nagrodę w ramach V konkursu Polskiej Akademii Olimpijskiej (istniejącej przy Polskim Komitecie Olimpijskim). Celem konkursu jest popularyzacja idei olimpizmu i edukacji olimpijskiej

 

 

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2019, godz. 23:02 - Marek Pabich