2020

 

►15.11. zmarł kierownik naszej Katedry, dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych KUL, Ksiądz Profesor Jan Szymczyk. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

 

► Kierownik naszej Katedry, ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL, został powołany przez Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych KUL na kadencję 2020-2024. Serdeczne gratulujemy Księdzu Profesorowi i życzymy owocnej pracy dla dobra naszego Instytutu!

 

Dr Monika Dobrogowska została od października 2020 r. nowym pracownikiem w naszej Katedry.

 

► Kierownik naszej Katedry, ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL, został wybrany przedstawicielem dyscypliny nauki socjologiczne do Senatu KUL na kadencję 2020-2024. Serdecznie gratulujemy!

 

► „Zeszyty Naukowe KUL” zostały przyporządkowane do nauk socjologicznych jako dyscypliny wiodącej. Dwie osoby z naszej Katedry pełnią następujące funkcje w nowym zespole redakcyjnym. Ks. Jan Szymczyk jest przewodniczącym Rady Naukowej, a prof. Krzysztof  Motyka to redaktor językowy i stylistyczny tekstów w języku angielskim.

 

► Dr Monika D. Adamczyk uzyskała habilitację na podstawie osiągnięcia naukowego pt.: Społeczne uwarunkowania pomyślnego starzenia się i aktywnego przygotowania do emerytury, Lublin 2019. Gratulujemy!!!

 

► W wyniku przekształcenia: Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych oraz Katedry Socjologii Prawa i Moralności nastąpiło ich połączenie i tym samym powstanie nowej jednostki:  Katedry Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej. Rezultatem tych przetasowań jest także zmiana składu osobowego Katedry od II semestru 2019/2020 [zob. Zespół].

 

2019

 

► Pracownikiem Katedry została dr Monika D. Adamczyk (adiunkt), a przestała nim być dr Janina Zabielska.

 

2018

 

Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL został powołany przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. Będzie to druga kadencja ks. Szymczyka jako członka Rady CBOS. W 2016 r. został powołany na to stanowisko przez Panią Premier Beatę Szydło. Wręczenie nominacji miało miejsce 29 czerwca 2018 r. w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Rada CBOS czuwa nad planami i jakością prac badawczych CBOS. W jej skład wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.

 

2017

 

► Dnia 26.04. w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim odbyły się kolejne wykłady akademickie dla uczniów realizowane w ramach Projektu Edukacyjnego Instytutu Socjologii KUL. Dr Janina Zabielska przeprowadziła wykład z zakresu socjologii miasta pt. „Squattersi, anarchiści i inni – czyli nowi aktorzy na miejskiej scenie”. Ten sam temat został również zaprezentowany 31.05. w XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie. 27.03. dr Janina Zabielska w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu dr Janina Zabielska wygłosiła prelekcję pt. "Przestrzenie publiczne współczesnego miasta".

 

► Dnia 7.03. ks. mgr Marek Pabich w ramach Projektu Edukacyjnego Instytutu Socjologii KUL gościł w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie wygłosił prelekcję nt. Procesy globalizacji we współczesnym świecie. Omawiane procesy  zostały ukazane w odniesieniu do dziedziny politycznej, gospodarczej oraz kulturowej. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 uczniów w większości z klas maturalnych. Temat ten przedstawił także 16.03. w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Parczewie.

 

► Ukazała się publikacja zbiorowa:  Zaufanie społeczne. Teoria – idee – praktyka, red. J. Szymczyk. Stanowi ona czwarty tom serii wydawniczej: STUDIA NAD WARTOŚCIAMI. PERSPEKTYWA SOCJOLOGII MAKROSTRUKTUR I RUCHÓW SPOŁECZNYCH, wydawanej z inicjatywy Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL pod redakcją J. Szymczyka. Autorzy  - pochodzący z różnych ośrodków akademickich w Polsce - analizują w IV tomie m.in. takie kwestie, jak źródła, determinanty i funkcje zaufania oraz jego związki z kulturą, religijnością i mobilnością społeczną, państwem i społeczeństwem obywatelskim, edukacją i nauką, naznaczaniem społecznym, aktywnością sportową i zjawiskiem komunikacji niewerbalnej.

Ks. Jan Szymczyk jest autorem dwóch tekstów:

- Zamiast wprowadzenia. W stronę socjologii zaufania z perspektywy wartości;

- Zaufanie a soma. Rola ciała człowieka w interakcjach społecznych.

Natomiast ks. Marek Pabich jest autorem następującego artykułu:

Przyczyny braku zaufania obywateli do państwa w pismach przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej

http://www.oficyna-naukowa.home.pl/sklep/shoper5/pl/p/Zaufanie-spoleczne.-Teoria-idee-praktyka-/426

 

2016


 

Ks. Jan Szymczyk 16 listopada 2016 r. wziął udział w panelu dotyczącym różnych aspektów wizerunku Polski w świadomości obcokrajowców, którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży [Konferencja ogólnopolska: Wizerunek Polski w świetle badań uczestników Światowych Dni Młodzieży”, organizatorzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL, Stowarzyszenie Mieszkańcom Gminy Gołuchów] (program).

 

Pani Premier Beata Szydło powołała ks. Jana Szymczyka w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. Rada czuwa nad planami i jakością prac badawczych CBOS. W jej skład wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera (więcej).

 

► Ks. Marek Pabich wygłosił referat pt.  Rola wartości w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Społeczeństwo obywatelskie w XX i XXI wieku, która odbyła się na Uniwersytecie Szczecińskim 16.03.2016 (program).

 

 2015


 

Ks. Jan Szymczyk otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia Rektora KUL - za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe [grudzień 2015]

 

Ks. Jan Szymczyk zaprezentował referat pt.: Przemiany wartości Polaków. Wybrane aspekty i tendencje, na: INTERNATIONAL CONFERENCE SOCIAL AND ETHICAL DIMENSIONS OF CHANGES – 2ND EDITON, Organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, THE UNIVERSITY OF ST. STEPHEN IN GODOLLO (Węgry); UNIVERSITY OF ORADEA (Rumunia), Rzeszów, 22.05.2015 (więcej)

 

► 1 czerwca 2015 r. została obroniona dysertacja doktorska, autorstwa Moniki Dobrogowskiej: Koncepcja poliarchii w pismach Edmunda Wnuka-Lipińskiego, która została napisana pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka. 18.06.2015 r. odbyła się uroczysta promocja doktorska (galeria zdjęć).

 

Ks. Marek Pabich wygłosił referat pt.: Wybrane aspekty koncepcji państwa w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej: Od liberalizmu do nacjonalizmu. Myśl polityczna w XX i XXI wieku, która odbyła się 21 kwietnia 2015 na Uniwersytecie Szczecińskim (program)

 

Ks. Jan Szymczyk wygłosił referat pt.: Bł. ks. Jerzy Popiełuszko patronem jedności ruchu „Solidarność”, na ogólnopolskiej konferencji: Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – obrońca prawdy o człowieku, która odbyła sie 14 kwietnia 2015; została ona zorganizowana przez KU NSZZ „Solidarność” KUL, Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL (program, galeria 1, galeria 2).

 

Mgr Agnieszka Banicka została laureatką VI Konkursu Polskiej Akademii Olimpijskiej z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej za pracę magisterską: Dysfunkcje współczesnego sportu w kontekście zasady fair play. Na podstawie literatury przedmiotu, napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Jana Szymczyka, prof. KUL. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 15.04.2015 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie (informacja na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, artykuł w "Dzienniku Wschodnim").

 

 2014


 

19.12.2014 r. jubileusz 60. rocznicy święceń kapłańskich obchodził ks. prof. Stanisław Kowalczyk. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, a rozpoczęły się konferencją naukową dedykowaną Jubilatowi. Zwieńczeniem była Msza św. pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika. Konferencję naukową pt. Chrześcijaństwo w Europie jutra – Kościół wobec wyzwań w świetle adhortacji papieża Franciszka <Evangelii gaudium> zorganizował  radomski oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Prezentację referatów i dyskusję poprzedziła laudacja, którą na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka wygłosił jego uczeń - ks. Jan Szymczyk. 

> informacja na stronie Diecezji Radomskiej

> sprawozdanie i galeria zdjęć na stronie WSD w Radomiu

> artykuł z "Gościa Niedzielnego"

 

 2013


 

Ks. Jan Szymczyk, na specjalne zaproszenie prof. Antoniego Sułka i Instytutu Socjologii UW, wziął udział w konferencji z okazji 50-tej rocznicy śmierci wybitnego, polskiego socjologa Stanisława Ossowskiego. Ksiądz profesor dnia 15 listopada 2013 r. wygłosił wykład otwierający sympozjum pt.: Elementy ontologii społecznej w ujęciu Stanisława Ossowskiego (informacja, program)

 

Ks. Jan Szymczyk przewodniczył dyskusji panelowej: Współczesne wyzwania ruchu narodowego. Mity i rzeczywistość [KUL, 2013] (wideo).

 

Dr Janina M. Zabielska wygłosiła referat: Nowe ruchy miejskie jako przykład społeczeństwa zaangażowanego [konferencja: Kultury kontestacji - dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, UW – 2013] (program).

 

► W 2013 r. zostały obronione następujące dysertacje doktorskie (napisane pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka): Joanna Kubińska [Aktywność sportowa jako wartość w świadomości studentów. Na przykładzie Klubów Uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie]; Anna Trojszczak [Przestrzeń społeczna wielkiego miasta w świadomości działaczy społecznych. Na podstawie badań socjologicznych w Lublinie]. W lutym 2014 r. odbyły się uroczyste promocje doktorskie (galeria zdjęć)

 

► W 2013 r. po raz pierwszy został wręczony pierścień najlepszemu magistrowi Instytutu Socjologii KUL. Została nim mgr Paulina Bobrek [pracę mgr pt.: Orientacje wartościujące więźniów. Na przykładzie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, napisała pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka, obecnie jest doktorantką w tej Katedrze] (galeria zdjęć).

 

► Praca licencjacka mgr Agnieszki Banickiej pt. Naczelne wartości sportu w ujęciu Zbigniewa Krawczyka, napisana pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka, otrzymała w 2013 r. nagrodę w ramach V konkursu Polskiej Akademii Olimpijskiej (istniejącej przy Polskim Komitecie Olimpijskim). Celem konkursu jest popularyzacja idei olimpizmu i edukacji olimpijskiej

 

 

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2020, godz. 02:13 - Marek Pabich