1. Historia Katedry

Katedra Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej - powstała w lutym 2020 r. w wyniku przekształcenia i połączenia: Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych oraz Katedry Socjologii Prawa i Moralności.

 

Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych - powstała w czerwcu 2008 r., z połączenia dwóch dotychczas istniejących katedr: Makrostruktur Społecznych i Socjologii Ruchów Społecznych. Jej kierownikiem został ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL. Katedra Makrostruktur Społecznych została powołana w połowie lat 90. w wyniku wyodrębnienia jej z Katedry Socjologii Ogólnej. Twórcą i pierwszym jej kierownikiem był prof. dr hab. Jan Turowski. Kolejnym jej kierownikiem był (do lutego 2008 r.) dr hab. Stanisław Cieśla, prof. KUL. Z kolei Katedra Socjologii Ruchów Społecznych została ustanowiona przez Senat Akademicki KUL w kwietniu 2007 r. Na jej kierownika powołano ks. Jana Szymczyka, wcześniej związanego z Katedrą Filozofii Społecznej, której kierownikiem był wówczas ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk.

 

  1. Aktywność i najważniejsze osiągnięcia

Projektem badawczym Katedry jest seria wydawnicza: Studia nad wartościami. Perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych.

Wydane zostały następujące tomy:

 

► Tom I: Wartości – interesy – struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym, red. J. Szymczyk,  Wyd. Norbertinum, Lublin 2010, ss. 254. 

http://norbertinum.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=311

 

► Tom II: Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka, red. J. Szymczyk, Wyd. KUL, Lublin 2012, ss. 326.

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2129

 

► Tom III:  J. Szymczyk, Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 287.

http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/4071/elements_of_the_applicati.html

 

► Tom IV:  Zaufanie społeczne.  Teoria – idee – praktyka, red. J. Szymczyk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016, ss. 476.

http://www.oficyna-naukowa.home.pl/sklep/shoper5/pl/p/Zaufanie-spoleczne.-Teoria-idee-praktyka-/426

 

 

Katedra współuczestniczy również w projekcie badawczym: Studia nad wiedzą. Wyrazem tego jest współorganizowanie konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich oraz wydawanie publikacji:

 

Wiedza-władza (2008);

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=1343

 

Wiedza – między słowem a obrazem (2009);

27-11-2009-wiedza-miedzy-slowem-a-obrazem,gal_11148.html;

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=1529

 

Kontrowersje dyskursywne – pomiędzy wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną (2010);

18-11-2010-kontrowersje-dyskursywne-miedzy-wiedza-specjalistyczna-a-praktyka-spoleczna,gal_11971.html;  

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=1915

 

Tworzenie iluzji społecznych – wiedza w sferze publicznej (2011);

01-12-2011-tworzenie-iluzji-spolecznych,gal_12678.html;

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=2105

 

Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności (2012);

28-11-2012-wiedza-instytucjonalizacja-nieodpowiedzialnosci,gal_13256.html;

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=2745

 

Kreowanie społeczeństwa niewiedzy (2013);

27-11-2013-kreowanie-spoleczenstwa-niewiedzy,gal_13894.html

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2790

 

Intelektualista między powołaniem a apostazją (2014).

04-12-2014-intelektualista-miedzy-powolaniem-a-apostazja-konferencja-naukowa,gal_14620.html

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=3175

 

► Wiedza a moralność (2015)

http://lublin.gosc.pl/doc/2830560.Czy-wiesz-ze-masz-cyfrowego-sobowtora

18-11-2015-wreczenie-ksiegi-jubileuszowej-ks-prof-januszowi-marianskiemu-z-okazji-jubileuszu-75-urodzin,gal_15190.html

https://youtu.be/ZTYSfZPCKoY

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2020, godz. 02:42 - Marek Pabich