Zapraszamy na Międzynarodowy Dzień KUL, który odbędzie się w piątek
4 października 2019 r. o godz. 12.30 w Atrium Collegium Norwidianum.

---

We kindly invite you to the International Day at KUL!
The event will take place on October 4, 2019 at 12:30
in the atrium of Collegium Norwidianum KUL
(right next to the entrance).