«Впровадження засад збалансованого розвитку у підходах до планування і управління природно-історичними ландшафтами міст»
АНОТАЦІЯ
Олександр Завадович
                                                                Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» у Львові
а/с 10627 Львів  79000  Україна
тел./факс +38-032  2917-527
ел.пошта:
park-zne1@city-adm/lviv/ua

         Розглядаються фактори переорієнтації у відношенні до зелених зон міста як до важливого соціально-еколого-економічного ресурсу і спільного природно-історико-культурного надбання (спадщини).
         Аналізується важливість базових підходів до відкритих міських територій як до носія генофонду і ознаки автентичності, спільної для минулих, сьогоднішніх і прийдешніх поколінь.
          За основу можливої адаптації сучасних тенденцій збалансованого розвитку береться показник узгодження інтересів і поглядів різних груп громади з метою вироблення набору базових цінностей для скерування дій і зусиль щодо прийняття перспективних рішень і реагування на поточні ситуації в умовах динаміки суспільно-політичних та економічних змін. При цьому наголошується необхідність дотримання пріоритету науково-правових підходів.
          Пропонується розгляд комплексного завдання, яке базується на понятті «дільниць міста з особливим режимом використання» і побудові Стратегії щодо охорони, відтворення і регульованого використання таких дільниць з природними та історико-культурними домінантами.
           Базовими елементами подібної Стратегії фігурують умови:
- співпраця всіх секторів місцевої громади, влади і бізнесу у вирішенні питань     
      планування і управління;
- покращення естетики середовища і підняття престижу міста;
- оптимізація соціального клімату (відносин у суспільстві);
- зміна на краще якості і рівня життя мешканців;
- залучення інвестицій і створення сприятливого фіскального клімату;
- зміна стану ландшафтів, кількості та якості пропонованих для людей рекреаційно-туристичних послуг;
- покращення поінформованості, освітнього рівня та свідомості людей;
- поділ благ і вигод разом з відповідальністю за право і можливість здійснення свого вибору наступними поколіннями.

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2006, godz. 18:42 - Filip Ciepły