Zarządzeniem Rektora KUL zostały zmienione terminy sesji letniej. Będzie się ona odbywać zgodnie z następującym harmonogramem: 

  • I część: 17 czerwca–1 lipca 2020
  • II część: 7–16 września 2020

Sesja poprawkowa będzie trwać 17–23 września 2020
Ostateczny termin złożenia prac dyplomowych został ustalony na 30 czerwca 2020.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2020, godz. 12:42 - Leszek Wojtowicz