Konferencja Naukowa - Młodzi Naukowcy w 100-lecie KUL

Szanowni Państwo!

Z okazji obchodów 100-lecia istnienie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Rada Doktorantów KUL ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. „Wartości chrześcijańskie na współczesnych uniwersytetach. Młodzi naukowcy w roku Jubileuszu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, która odbędzie się w dniach 21 – 22 września 2018 r. w Domu Pracy Twórczej KUL - Rajchertówka w Kazimierzu Dolnym.

Rok 2018 jest rokiem szczególnym dla społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stulecie powołania do życia KUL jest wydarzeniem, które nie mogło pozostać niezauważone także w trakcie organizowanej przez nas konferencji naukowej.

Szczególny wpływ na ukształtowanie świadomości współczesnego człowieka wywarły wartości chrześcijańskie, leżące u podstaw cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Jednym z jej filarów jest realizowana od wczesnego średniowiecza idea uniwersytetów - wspólnot nauczycieli i uczniów służących nie tylko rozwojowi intelektualnemu, lecz także socjalizacji i rozwojowi duchowemu. Sprzyjało temu bliskie powiązanie uniwersytetów z instytucjami kościelnymi, posiadającymi duże doświadczenia w działalności edukacyjnej, za sprawą którego mogły one funkcjonować w stabilnych warunkach oraz kształcić przyszłe elity. Pomimo przemian w mentalności jakie nastąpiły w połowie XX w. i znacznego postępu w dziedzinie nauki i techniki kształcenie uniwersyteckie pozostało jednym z kluczowych czynników rozwoju kultury i kształtowania formacji intelektualnej społeczeństwa. Dużą rolę w podtrzymywaniu koncepcji nauczania akademickiego w duchu wartości chrześcijańskich odgrywają uniwersytety katolickie. Łączą one w swoim programie prowadzenie badań naukowych i kształcenie studentów z wychowywaniem ich w duchu wartości chrześcijańskich. Propagowanie tych idei nie ogranicza się jednak tylko do uniwersytetów katolickich. Są one obecne także na uniwersytetach świeckich, w ramach których działają liczne wspólnoty religijne, w tym duszpasterstwa akademickie, umożliwiające studentom rozwijanie i praktykowanie wiary oraz pogłębianie duchowości. Stowarzyszenia te odegrały istotną rolę w okresie PRL, stając się nie tylko ośrodkami krzewienia idei katolickich, lecz także forum wymiany wolnej myśli, rozwoju kultury nie odjętej kontrolą systemu politycznego, oraz ośrodkiem działalności opozycyjnej wobec władzy.

Karta zgłoszeniowa:
https://docs.google.com/forms/d/1OEZNgXcU7nUdrXkWLt3o6LXwX7QroIPnTCo5AVRktrQ/edit?edit_requested=true

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:

konferencja100leciekul@gmail.com

2018-08-01

Posiedzenie Rady Doktorantów - czerwiec

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Doktoranci,

zapraszam serdecznie na posiedzenie Rady Doktorantów, które odbędzie się 15 czerwca (piątek) 2018 r., o godzinie 17.30, w sali C-407.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Ilona Gumińska-Sagan
Przewodnicząca Rady Doktorantów KUL

2018-06-04

Posiedzenie Rady Doktorantów

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Doktoranci,

serdecznie zapraszam na kolejne posiedzenie Rady Doktorantów, które odbędzie się 11 maja br. (piątek), o godzinie 17.30, w sali C-407.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Ilona Gumińska-Sagan
Przewodnicząca Rady Doktorantów KUL

2018-05-16

Posiedzenie Rady Doktorantów

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Doktoranci,

serdecznie zapraszam na kolejne posiedzenie Rady Doktorantów, które odbędzie się 13 kwietnia br. (piątek), o godzinie 17.20, w sali C-407.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Ilona Gumińska-Sagan
Przewodnicząca Rady Doktorantów KUL

2018-04-11