Wybory uzupełniające do Rady Doktorantów KUL - informacje

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Doktoranci

Chcielibyśmy przypomnieć, iż wybory uzupełniające do Rady Doktorantów KUL odbędą się w dniu 17 marca 2017 r. w godz. 10.00-18.00 w holu Gmachu Głównego KUL.

Wybory będą obejmowały Wydział Teologii oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.


W związku z wyborami przypominamy, iż doktoranci głosują na swojego przedstawiciela w ramach danego wydziału. Ponadto doktorant chcący oddać głos na wybranego przez siebie kandydata/kandydatów winien posiadać przy sobie ważną legitymację doktoranta.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach.


W razie jakichkolwiek pytać prosimy o kontakt pod adresem: rd@kul.pl

2017-03-15

Wybory uzupełniające do Rady Doktorantów KUL

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Doktoranci

Chcielibyśmy poinformować, iż wybory uzupełniające do Rady Doktorantów KUL odbędą się w dniu 17 marca 2017 r. w godz. 10.00-18.00 w holu Gmachu Głównego KUL.


Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres mailowy: rd@kul.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2017 r. włącznie. W treści maila należy podać: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów doktoranckich, tryb studiów, numer albumu, wydział, instytut, numer telefonu i adres mailowy. Ponadto każdy kandydat może zgłosić jednego męża zaufania, którym może być jedynie inny doktorant. Mąż zaufania może obserwować przebieg wyborów oraz proces liczenia głosów. Jeśli kandydat chce zgłosić męża zaufania to w treści zgłoszenia kandydatury podaje dodatkowo jego dane: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów doktoranckich, tryb studiów, numer albumu, wydział, instytut, numer telefonu i adres mailowy.


Kampania wyborcza trwa do 16 marca 2017 roku.


Liczba nieobsadzonych mandatów wynosi 13, w tym dla: Wydziału Teologii – 9; Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – 1; Wydziału Nauk Humanistycznych – 2; Wydziału Nauk Społecznych – 2. Na Wydziale Filozofii wszystkie mandaty są obsadzone.


W związku z wyborami przypominamy, iż doktoranci głosują na swojego przedstawiciela w ramach danego wydziału. Ponadto doktorant chcący oddać głos na wybranego przez siebie kandydata winien posiadać przy sobie ważną legitymację doktoranta.


Serdecznie zapraszamy do składania własnych kandydatur oraz do wzięcia udziału w wyborach.


W razie jakichkolwiek pytać prosimy o kontakt pod adresem: rd@kul.pl

2017-03-08

mgr Konrad Kozioł Przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

unnamed

Miło nam poinformować, że mgr Konrad Kozioł, Prezes Zarządu Rady Doktorantów KUL, doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL został wybrany Przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich w kadencji w roku 2017. Będzie to jego druga kadencja. Zjazd Wyborczy odbył się w dniach 10-12 lutego 2017 r. w Kazimierzu Dolnym. 

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich zrzesza Samorządy Doktorantów Uniwersytetów włączonych do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

2017-02-14

Protokół z posiedzenia Rady Doktorantów KUL (20 stycznia 2017 r.)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2017 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Andrzej Cudo

Przewodniczący RD KUL

2017-02-24

Pulikacje w czasopismie Res Rhetorica

Redakcja czasopisma Res Rhetorica afiliowanego przy Polskim Towarzystwie Retorycznym i Uniwersytecie Warszawskim zaprasza do nadsyłania artykułów  w języku polskim lub angielskim do tomu poświęconego retoryce religii do 30 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na resrhetorica.com.

2017-02-06

Spotkanie Prorektora ds. studenckich z doktorantami

Prorektor ds. studenckich zaprasza na spotkanie wszystkich doktorantów, którym zostało przyznane zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 roku w godzinach 11.00-12.00 w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gmachu Głównym. Prosimy o niezawodne przybycie.

2017-01-17

Życzenia Świąteczne

Na najpiękniejsze Święta Roku

życzymy uśmiechu Bożej Dzieciny,

bogactwa łask, a na Nowy Rok opieki

Matki Małego Jezusa.

Niech Dar Betlejemskiej Nocy

wypełni serca pokojem i radością,

a Boża Moc towarzyszy

przez wszystkie dni Nowego Roku

życzy Rada Doktorantów KUL

2016-12-26

Oświadczenie

Rada Doktorantów KUL dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom doktorantom za udział w ankiecie dotyczącej stypendiów. Jej wyniki i zawarte w niej postulaty zostały przekazane władzom naszej Uczelni. Były one również podstawą w negocjacjach z nimi w zakresie kształtu regulaminów stypendiów. Jednakże w związku z opiniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego między innymi w zakresie znaczenia i naukowego poziomu konferencji, w których uczestniczą doktoranci, zostały wprowadzone zmiany w regulaminach stypendiów.

2016-07-20

Protokół z posiedzenia Rady Doktorantów (10 czerwca 2016)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2016 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Andrzej Cudo

Przewodniczący RD KUL

2016-09-21

Protokół z posiedzenia Rady Doktorantów (6 maja 2016)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 6 maja 2016 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Ilona Gumińska

Sekretarz RD KUL

2016-06-01