SZKOŁA ZIMOWA DLA DOKTORANTÓW

SZKOŁA ZIMOWA DLA DOKTORANTÓW
„ROZWÓJ JAKO LOKATA”
ZAKOPANE, 9- 14 STYCZNIA 2017 ROKUW imieniu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w
Lublinie, Rady Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego mamy ogromny zaszczyt
zaprosić wszystkich uczestników studiów doktoranckich na szkołę zimową
„Rozwój jako lokata” planowanej w dniach od 9 do 14 stycznia 2017 roku w
Zakopanem. W czasie spotkania doktoranci będą mieli możliwość:
- doskonalenia warsztatu naukowego;
- uczestniczenia w szkoleniach z umiejetności miękkich;
- szkolenia z zasad prezentacji naukowej wyników badań własnych oraz z praw
autorskich i patentowych, zasad publikacji naukowych oraz
popularnonaukowych;
- warsztatach zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, aktów
pokrewnych odnoszących się do słuchaczy studiów III stopnia oraz prawach i
obowiązkach doktorantów;
- spotkania warsztatowego z przedstawicielami biznesu oraz III sektora;
- szkolenia z pozyskiwania środków publicznych na badania własne
doktorantów (grantów, stypendiów oraz dotacji celowych);
- kursu z zasad wymian krajowych oraz międzynarodowych dla doktorantów
(m.in. MOST, ERASMUS+);
- szkolenia z zakresu funkcjonowania samorządności doktoranckiej w Polsce i
Europie.

Każde ze szkoleń prowadzone będzie na autorskich materiałach objętych
prawem autorskim.

Szkoła ma charakter otwarty z ograniczoną liczbą miejsc. Dla doktorantów z
UMCS, KUL oraz UG, będących uczestnikami studiów doktoranckich na roku I-III
przewidziany jest konkurs wniosków. Dla osób zakwalifikowanych uczestnictwo
w wydarzeniu pokrywa uczelnia (zalacznik_nr_1).

Całkowity koszt Zimowej Szkoły wynosi 699 zł za całość. Opłata obejmuje:
możliwość uczestniczenia we wszystkich szkoleniach i warsztatach, materiały
szkoleniowe, nocleg, wyżywienie oraz imprezy towarzyszące.

Jak się zarejestrować?

1. Dla doktorantów poza konkursem:


Do 30 listopada 2016 roku należy wypełnić formularz rejestracyjny:

https://goo.gl/forms/2KVQrp2H8xBQE83D2

Następnie nalezży przesłać na adres: szkola.lokatarozwoju@gmail.com skan
opinii opiekuna naukowego/ promotora/ kierownika studiów doktoranckich w
terminie trzech dni od daty rejestracji.

4 grudnia 2016 roku przesłanie potwierdzenia przyjęcia na adresy email
podane w formularzu rejestracyjnym.

Do 15 grudnia 2016 roku należy wpłacić 699 zł na konto:

Fundacja
WCZORAJ DLA JUTRA
Tadeusza Kościuszki 11/8 21-500 Biała Podlaska NIP: 5372632578,
REGON: 363661358
nr konta: 11 1240 2177 1111 0010 6684 9974
Z dopiskiem: „Imię i nazwisko, nazwa uczelni, szkoła zimowa”

Uwaga: Faktury wystawiane są tylko i wyłącznie na podmiot płacący.

Koszt jednego dnia: 150 zł

2. Dla doktorantów KUL w ramach konkursu

Uwaga: Doktoranci nie zainteresowani uczestnictwem w konkursie, ale
chcący uczestniczyć w Szkole Zimowej mogą rejestrować się na
zasadach podanych w punkcie 1. Udział w konkursie nie wyklucza
uczestnictwa indywidualnego w Szkole.

Do 30 listopada 2016 roku składanie wniosków (zalacznik_nr_1) wraz z
załącznikami do sekretariatu Prorektora ds. Studenckich pok. 135 (Gmach
Główny KUL)

8 grudnia 2016 roku ogłoszenie listy rankingowej dla doktorantów KUL.

2016-11-24 Czytaj dalej...

Badania dotyczące studiów doktoranckich

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zachęca wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w badaniu

„Studia doktoranckie w Polsce – stan faktyczny”.

Badania te mają za zadanie zdiagnozowanie stanu studiów doktoranckich w Polsce i jednocześnie być podstawą do dalszych działań Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kwestii pro-doktoranckich rozwiązań w modelu studiów doktoranckich oraz polepszania warunków rozwoju młodych naukowców. Wyniki tych badań mogą okazać się nieocenionym kierunkowskazem dla nas i argumentem w zbliżającej się dyskusji nad kształtem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Link: http://krd.edu.pl/badanie/

2016-10-18

Informacja - nabór prac do monografii zbiorowej

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph prowadzi nabór prac do monografii zbiorowych (4 pkt MNiSW) o następujących tematach:

--> Kultura materialna w pradziejach 
--> Rzemiosła metalowe na przestrzeni dziejów
--> Muzyka, taniec i śpiew w ikonografii i historiografii. Od antyku do współczesności.
--> Rujnujące działania polityczne w Europie od antyku do współczesności.
--> Kultura materialna średniowiecza i nowożytności. Wybrane zagadnienia
--> Pojęcie tradycji na przestrzeni dziejów

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph zaprasza studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych, a w szczególności: historia, historia sztuki, archeologia, antropologia kulturowa, socjologia etc.

Na abstrakty (ok. 700 - 1000 znaków) wydawnictwo oczekuję do 1.12.2016 r. 
Wszystkie pytania prosimy kierować na adres Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph:
📧 monografia.archaegraph@gmail.com

Więcej szczegółów na stronie FB Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph:
https://www.facebook.com/archaegraph
oraz stronie WWW:
archaegraph.wixsite.com/archaegraph

 

2016-10-17

Oświadczenie

Rada Doktorantów KUL dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom doktorantom za udział w ankiecie dotyczącej stypendiów. Jej wyniki i zawarte w niej postulaty zostały przekazane władzom naszej Uczelni. Były one również podstawą w negocjacjach z nimi w zakresie kształtu regulaminów stypendiów. Jednakże w związku z opiniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego między innymi w zakresie znaczenia i naukowego poziomu konferencji, w których uczestniczą doktoranci, zostały wprowadzone zmiany w regulaminach stypendiów.

2016-07-20

Protokół z posiedzenia Rady Doktorantów (10 czerwca 2016)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2016 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Andrzej Cudo

Przewodniczący RD KUL

2016-09-21

Protokół z posiedzenia Rady Doktorantów (6 maja 2016)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 6 maja 2016 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Ilona Gumińska

Sekretarz RD KUL

2016-06-01

Zaproszenie

Rada Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu
„Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy” 
pt. „Wolność człowieka i jej granice”,

która odbędzie się dnia 20 maja 2016 r. w Lublinie

w Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1.

 

 

2016-05-18

V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy” pt. „Wolność człowieka i jej granice”

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować,

że Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński

objął honorowym patronatem

V Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Wolność człowieka i jej granice"

logo_marszalka_sejmu_-01

2016-05-17

V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy” pt. „Wolność człowieka i jej granice”

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować,

że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska

objęła honorowym patronatem

V Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Wolność człowieka i jej granice".logo_mrpips_patronat_honorowy

2016-05-13

V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy” pt. „Wolność człowieka i jej granice”

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować,

że Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek

i Pan Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego

objęli honorowym patronatem

V Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Wolność człowieka i jej granice".

 

logo_patronat-rgblogo-patronat_marszalek_sosnowski

 

2016-05-11