mgr Konrad Kozioł Przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

unnamed

Miło nam poinformować, że mgr Konrad Kozioł, Prezes Zarządu Rady Doktorantów KUL, doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL został wybrany Przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich w kadencji w roku 2017. Będzie to jego druga kadencja. Zjazd Wyborczy odbył się w dniach 10-12 lutego 2017 r. w Kazimierzu Dolnym. 

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich zrzesza Samorządy Doktorantów Uniwersytetów włączonych do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

2017-02-14

Protokół z posiedzenia Rady Doktorantów KUL (20 stycznia 2017 r.)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2017 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Andrzej Cudo

Przewodniczący RD KUL

2017-02-24

Pulikacje w czasopismie Res Rhetorica

Redakcja czasopisma Res Rhetorica afiliowanego przy Polskim Towarzystwie Retorycznym i Uniwersytecie Warszawskim zaprasza do nadsyłania artykułów  w języku polskim lub angielskim do tomu poświęconego retoryce religii do 30 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na resrhetorica.com.

2017-02-06

Spotkanie Prorektora ds. studenckich z doktorantami

Prorektor ds. studenckich zaprasza na spotkanie wszystkich doktorantów, którym zostało przyznane zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 roku w godzinach 11.00-12.00 w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gmachu Głównym. Prosimy o niezawodne przybycie.

2017-01-17

Życzenia Świąteczne

Na najpiękniejsze Święta Roku

życzymy uśmiechu Bożej Dzieciny,

bogactwa łask, a na Nowy Rok opieki

Matki Małego Jezusa.

Niech Dar Betlejemskiej Nocy

wypełni serca pokojem i radością,

a Boża Moc towarzyszy

przez wszystkie dni Nowego Roku

życzy Rada Doktorantów KUL

2016-12-26

Oświadczenie

Rada Doktorantów KUL dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom doktorantom za udział w ankiecie dotyczącej stypendiów. Jej wyniki i zawarte w niej postulaty zostały przekazane władzom naszej Uczelni. Były one również podstawą w negocjacjach z nimi w zakresie kształtu regulaminów stypendiów. Jednakże w związku z opiniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego między innymi w zakresie znaczenia i naukowego poziomu konferencji, w których uczestniczą doktoranci, zostały wprowadzone zmiany w regulaminach stypendiów.

2016-07-20

Protokół z posiedzenia Rady Doktorantów (10 czerwca 2016)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2016 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Andrzej Cudo

Przewodniczący RD KUL

2016-09-21

Protokół z posiedzenia Rady Doktorantów (6 maja 2016)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 6 maja 2016 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Ilona Gumińska

Sekretarz RD KUL

2016-06-01

Zaproszenie

Rada Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu
„Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy” 
pt. „Wolność człowieka i jej granice”,

która odbędzie się dnia 20 maja 2016 r. w Lublinie

w Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1.

 

 

2016-05-18

V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy” pt. „Wolność człowieka i jej granice”

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować,

że Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński

objął honorowym patronatem

V Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Wolność człowieka i jej granice"

logo_marszalka_sejmu_-01

2016-05-17