II Lubelskie Forum Młodych Naukowców – Kierunek Innowacje

Zapraszamy na II Lubelskie Forum Młodych Naukowców – Kierunek Innowacje, które odbędzie się 22 maja 2017 o godz. 9.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Spotkanie jest skierowane do studentów, doktorantów i młodych naukowców do 35 roku życia.

 

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie możliwości rozwoju młodych naukowców oraz przedstawienie oferty oraz praktycznych wskazówek konkursów grantowych i stypendiów oferowanych przez NCN, FNP, KPK UE.

Zachęcenie doktorantów z województwa lubelskiego do aplikowania o środki na prowadzenie badań naukowych i ukierunkowanie na osiąganie maksymalnych rezultatów w ramach prowadzonych przez nich prac badawczych jest głównym zamierzeniem organizatorów.

Nadchodzące Forum to dwie sesje tematyczne, które obejmują najistotniejsze kwestie związane z kształtowaniem kariery naukowej młodego naukowca.

 

W pierwszej części eksperci opowiedzą o relacjach między gospodarką a nauką w kontekście doktoratu wdrożeniowego. Przedstawią oni również formy wsparcia młodych naukowców w ramach stypendiów Marii Skłodowskiej – Curie, projektów badawczych finansowanych z programu Horyzont 2020 oraz konkursów grantowych NCN, a także oferty FNP

 

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak ,,Jak skutecznie aplikować o środki w ramach grantów dla młodych naukowców” w ramach konkursów grantowych oferowanych przez NCN. Niniejsza sesja będzie dotyczyć praktycznych aspektów wypełniania wniosków.

Ponadto podczas Forum będą mieli Państwo możliwość odbycia rozmów stolikowych - face to face z przedstawicielami następujących instytucji:

  • Narodowe Centrum Nauki (NCN)
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
  • Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (PKP UE).

 

Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do 18 maja 2017.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zarejestrowanie się poprzez wypełnienie, klikając obok w formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia prosimy o kontakt z koordynatorem Forum, Elżbietą Szulc-Wałecką, elzbieta.walecka@lubelskie.pl, tel. 81 5371656.

 
22maja 2017r. o godz. 9.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym

(ul. Artura Grottgera 2, Lublin)

 

Organizatorem wydarzenia jest Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

2017-04-19

Wybory uzupełniające do Rady Doktorantów KUL - informacje

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Doktoranci

Chcielibyśmy przypomnieć, iż wybory uzupełniające do Rady Doktorantów KUL odbędą się w dniu 17 marca 2017 r. w godz. 10.00-18.00 w holu Gmachu Głównego KUL.

Wybory będą obejmowały Wydział Teologii oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.


W związku z wyborami przypominamy, iż doktoranci głosują na swojego przedstawiciela w ramach danego wydziału. Ponadto doktorant chcący oddać głos na wybranego przez siebie kandydata/kandydatów winien posiadać przy sobie ważną legitymację doktoranta.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach.


W razie jakichkolwiek pytać prosimy o kontakt pod adresem: rd@kul.pl

2017-03-15

Wybory uzupełniające do Rady Doktorantów KUL

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Doktoranci

Chcielibyśmy poinformować, iż wybory uzupełniające do Rady Doktorantów KUL odbędą się w dniu 17 marca 2017 r. w godz. 10.00-18.00 w holu Gmachu Głównego KUL.


Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres mailowy: rd@kul.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2017 r. włącznie. W treści maila należy podać: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów doktoranckich, tryb studiów, numer albumu, wydział, instytut, numer telefonu i adres mailowy. Ponadto każdy kandydat może zgłosić jednego męża zaufania, którym może być jedynie inny doktorant. Mąż zaufania może obserwować przebieg wyborów oraz proces liczenia głosów. Jeśli kandydat chce zgłosić męża zaufania to w treści zgłoszenia kandydatury podaje dodatkowo jego dane: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów doktoranckich, tryb studiów, numer albumu, wydział, instytut, numer telefonu i adres mailowy.


Kampania wyborcza trwa do 16 marca 2017 roku.


Liczba nieobsadzonych mandatów wynosi 13, w tym dla: Wydziału Teologii – 9; Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – 1; Wydziału Nauk Humanistycznych – 2; Wydziału Nauk Społecznych – 2. Na Wydziale Filozofii wszystkie mandaty są obsadzone.


W związku z wyborami przypominamy, iż doktoranci głosują na swojego przedstawiciela w ramach danego wydziału. Ponadto doktorant chcący oddać głos na wybranego przez siebie kandydata winien posiadać przy sobie ważną legitymację doktoranta.


Serdecznie zapraszamy do składania własnych kandydatur oraz do wzięcia udziału w wyborach.


W razie jakichkolwiek pytać prosimy o kontakt pod adresem: rd@kul.pl

2017-03-08

mgr Konrad Kozioł Przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

unnamed

Miło nam poinformować, że mgr Konrad Kozioł, Prezes Zarządu Rady Doktorantów KUL, doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL został wybrany Przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich w kadencji w roku 2017. Będzie to jego druga kadencja. Zjazd Wyborczy odbył się w dniach 10-12 lutego 2017 r. w Kazimierzu Dolnym. 

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich zrzesza Samorządy Doktorantów Uniwersytetów włączonych do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

2017-02-14

Protokół z posiedzenia Rady Doktorantów KUL (20 stycznia 2017 r.)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2017 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Andrzej Cudo

Przewodniczący RD KUL

2017-02-24

Pulikacje w czasopismie Res Rhetorica

Redakcja czasopisma Res Rhetorica afiliowanego przy Polskim Towarzystwie Retorycznym i Uniwersytecie Warszawskim zaprasza do nadsyłania artykułów  w języku polskim lub angielskim do tomu poświęconego retoryce religii do 30 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na resrhetorica.com.

2017-02-06

Spotkanie Prorektora ds. studenckich z doktorantami

Prorektor ds. studenckich zaprasza na spotkanie wszystkich doktorantów, którym zostało przyznane zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 roku w godzinach 11.00-12.00 w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gmachu Głównym. Prosimy o niezawodne przybycie.

2017-01-17

Życzenia Świąteczne

Na najpiękniejsze Święta Roku

życzymy uśmiechu Bożej Dzieciny,

bogactwa łask, a na Nowy Rok opieki

Matki Małego Jezusa.

Niech Dar Betlejemskiej Nocy

wypełni serca pokojem i radością,

a Boża Moc towarzyszy

przez wszystkie dni Nowego Roku

życzy Rada Doktorantów KUL

2016-12-26

Oświadczenie

Rada Doktorantów KUL dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom doktorantom za udział w ankiecie dotyczącej stypendiów. Jej wyniki i zawarte w niej postulaty zostały przekazane władzom naszej Uczelni. Były one również podstawą w negocjacjach z nimi w zakresie kształtu regulaminów stypendiów. Jednakże w związku z opiniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego między innymi w zakresie znaczenia i naukowego poziomu konferencji, w których uczestniczą doktoranci, zostały wprowadzone zmiany w regulaminach stypendiów.

2016-07-20

Protokół z posiedzenia Rady Doktorantów (10 czerwca 2016)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2016 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Andrzej Cudo

Przewodniczący RD KUL

2016-09-21