Bieżące

24.06.2015 - 25.06.2015

Nagroda Skowyrów

Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów, której laureatem w edycji za rok 2015 jest prof. dr hab. Jacek Knopek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uroczystość odbędzie się 25 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (ul. Chopina 27).

Wkrótce

08.09.2019 - 14.09.2019

XI Polski Zjazd Filozoficzny

Zjazd FilozoficznyW dniach 9-14 września 2019 r. odbędzie się w Lublinie XI Polski Zjazd Filozoficzny. Gospodarzem Zjazdu jest Wydział Filozofii KUL. Zjazd stanowi znakomitą okazję do kolejnego spotkania polskiego środowiska filozoficznego, zaprezentowania aktualnie prowadzonych badań i dyskusji, a także namysłu nad miejscem i rolą filozofii w kontekście szybkich i radykalnych przemian, którym podlega dzisiaj środowisko naukowe w Polsce.

Zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w Zjeździe. Ramowy program, listę sekcji tematycznych oraz inne niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zjazdfilozoficzny.pl.