Aktualne ogłoszenia o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ukazują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w zakładce:

 

zamowienia-publiczne,16027.html

Autor: Katarzyna Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2014, godz. 11:53 - Agnieszka Hencner-Chmiel