Różne formularze:

formularz przedpłata krajowa
 
przedpłata zagraniczna
 
formularz przedpłaty wewnętrznej
 
 
Wszystkie umowy cywilno-prawne zawarte po dniu 14 marca muszą być rejestrowane w uczelnianym systemie informatycznym. Szczegółowe dane w Zarządzeniu nr ROP-0101-22/09.
Oto formularze do rozpoczęcia procedury rejestracji umów:
 
zakres_umowy_
 
 dane_identyfikacyjne_do_umowy
 
Druki do ZUS:
 
druk ZUA
druk ZWUA
druk ZZA
oświadczenie_do_ZUS
 
Wyjazdy osób nie będących pracownikami reguluje Zarządzenie Prorektora ds. Administracji i Finansów z dnia 24 stycznia 2011 r. ROP-010-21/10. Obowiązują nastepujące formularze:
 
umowa_zlecenie-nie pracownik KUL
 
 
wyjazd krajowy - formularz rozliczenia
 
wyjazd zagraniczny - formularz rozliczenia
 
W przypadku korzystania z samochodu prywatnego potrzebna jest dodatkowa zgoda Dziekana oraz uzupełnienie ewidencji przebiegu pojazdu:
 
druk ewidencji przebiegu pojazdu

Dane podmiotu /jednostki niezbędne do kompletnego wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

formularz danych jednostki

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Autor: Beata Gulińska
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2017, godz. 08:11 - Beata Gulińska