Inne formularze

 
Formularze do zawarcia umów cywilno-prawnych
 
Wszystkie umowy cywilno-prawne zawarte po dniu 14 marca muszą być rejestrowane w uczelnianym systemie informatycznym. Szczegółowe dane w Zarządzeniu nr ROP-0101-22/09.
Oto formularze do rozpoczęcia procedury rejestracji umów:
 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE  DO UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ

 

Zakres umowy

 

Ewidencja czasu pracy

 

 

Druki do ZUS:

 
druk ZUA
druk ZWUA
druk ZZA

oświadczenie do ZUS

 

 

 

Przedpłaty

 

Formularz przedpłata krajowa
 
Formularz przedpłata zagraniczna
 
Formularz przedpłata wewnętrzna
 
 
 
Wyjazdy osób nie będących pracownikami reguluje Zarządzenie Prorektora ds. Administracji i Finansów z dnia 24 stycznia 2011 r. ROP-010-21/10. Obowiązują nastepujące formularze:
 
Informacja dla osób nie będących pracownikami KUL udających się w podróż służbową
 
 
Umowa zlecenie - nie pracownik z Klauzulą
 
Wyjazd krajowy - formularz rozliczenia
Wyjazd zagraniczny - formularz rozliczenia
 
W przypadku korzystania z samochodu prywatnego potrzebna jest dodatkowa zgoda Dziekana oraz uzupełnienie ewidencji przebiegu pojazdu:
 
Druk ewidencji przebiegu pojazdu
 
 
Finansowanie przyjazdów cudzoziemców na KUL
 
Zarządzenie dot świadczeń finansowych dla cudzoziemców

 

Świadczenia finansowe dla cudzoziemców załącznik nr 1

 

Świadczenia finansowe dla cudzoziemców załącznik nr 2

 
 
 
Formularze do rozliczeń
 
Formularz tłumaczenia faktury zagraniczej
 
Wniosek o zaliczkę
 
Rozliczenie zaliczki
 
Oświadczenie do faktury proforma
 
 

Dane podmiotu /jednostki niezbędne do kompletnego wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Formularz danych jednostki

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Autor: Beata Gulińska
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2018, godz. 11:07 - Barbara Lendzion-Tokarska