Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogłoszonymi konkursami zamieszczonymi na stronach Narodowego Centrum Nauki.

 

 

www.ncn.gov.pl

 

 

 

 

Aktualne konkursy:

 

OPUS 11 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

 

 PRELUDIUM 11 -na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

 

SONATA 11 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,

 

POLONEZ 2 - dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy


 

 

 

 

Wnioski na w/w konkurs należy złożyć do Sekcji Obsługi Badań i Krajowych Projektów Naukowych do dnia 13 czerwca 2016 r.


 

 

 

 

Autor: Joanna Guz
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016, godz. 07:25 - Joanna Guz