Kierownik mgr Bożena Żurek- 81 445 44 94

 

Pozostali pracownicy:

 

 mgr Joanna Guz tel. 81 445 41 08 -  sprawy bieżące , raporty z grantów

 

 mgr Beata Gulińska tel. 81 445 41 07 - sprawy bieżące,  wnioski i raporty ze statutowej

 

 dr Iwona Mróz  tel. 81 445 44 15 -  sprawy bieżące, realizacja usług naukowo-badawczych

 

 mgr Monika Malinowska-Panasiuk tel. 461 13 56 - sprawy bieżące, wnioski na granty

 

 mgr Monika Sagan tel. 81 445 41 19 -  sprawy bieżące,  wnioski na delegacje

 

 

Autor: Beata Gulińska
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018, godz. 08:52 - Joanna Guz