Logo_male_muzykologia

 Pracownicy

Dyrektordr hab. Maria Szymanowicz
Sekretarz - mgr Ewa Zięba

  

Katedra Polifonii Religijnej
Kierownik - Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski

- ks. dr Dariusz Smolarek, adiunkt
- dr hab. Miłosz Aleksandrowicz, adiunkt

- dr Kinga Krzymowska-Szacoń, sekretarz katedry

 

Katedra Instrumentologii
Kierownik - dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
- o. dr Mieczysław Julian Śmierciak OFM, adiunkt - strona www

- dr Andrzej Gładysz, asystent

 

Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

- Kurator katedry - dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
dr hab. szt. Elżbieta Charlińska, adiunkt
dr Kinga Strycharz-Bogacz, adiunkt

dr hab. Beata Bodzioch, adiunkt
   

Katedra Dydaktyki Muzycznej
Kierownikdr hab. szt. Grzegorz Pecka, prof. KUL
- dr hab. szt. Iwona Sawulska, prof. KUL
- dr hab. szt. Agnieszka Szulc-Brzyska, adiunkt
- dr szt. Jadwiga Kowalska, adiunkt 

 

Biblioteka Instytutu Muzykologii
- mgr Stanisław Czajkowski, kustosz

 

Inni pracownicy Instytutu 
mgr Dzierżysław Nowotarski, konserwator fortepianów i pianin
mgr Andrzej Madej, specjalista-konserwator organów

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2017, godz. 22:00 - Miłosz Aleksandrowicz