Realizacja projektu artystycznego:

Wiktoria 1920 roku w muzyce Karola Szymanowskiego

Inicjatywa w ramach projektu Wiktoria 1920 – konkurs inicjatyw mieszkańców dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicja dla Niepodległej”.


Kierownik projektu:

dr Andrzej Gładysz – prelekcja historyczno-muzyczna, śpiew
Wykonawcy:

dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska – sopran,

dr hab. szt. muz. Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian



Realizacja projektu artystycznego:

Muzyka lubelska czasów Unii

Inicjatywa w ramach projektu 450 lat Unii Lubelskiej – konkurs inicjatyw mieszkańców dofinansowanego ze środków Miasta Lublin.


Kierownik projektu:

dr Andrzej Gładysz – prelekcja historyczno-muzyczna, registracja
Wykonawca: 

dr hab. Jadwiga Kowalska – organy

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2020, godz. 08:43 - Miłosz Aleksandrowicz