STUDIA I STOPNIA

 

2020/2021: ROK I - semestr I (cykl 2020-2023, WNH2)

 

1. Etyka
2. Przedsiębiorczość w branży muzycznej
3. Historia muzyki - antyk i średniowiecze
4. Historia muzyki z literaturą muzyczną - antyk i średniowiecze
5. Propedeutyka muzykologii i badań muzykologicznych
6. Prawodawstwo muzyki liturgicznej
7. Polski folklor muzyczny
8. Historia notacji muzycznej
9. Akustyka muzyczna
10. Wprowadzenie do teorii muzyki
11. Harmonia
12. Kształcenie słuchu i solfeż
13. Chór
14. Fortepian
15. Język łaciński
16. Język grecki z elementami kultury antycznej
17. Język obcy nowożytny
18. Wychowanie fizyczne

 

2020/2021: ROK I - semestr II (cykl 2020-2023, WNH2)

 

1. Logika
2. Historia muzyki z literaturą muzyczną - ars nova i renesans
3. Wprowadzenie do analizy muzycznej
4. Teoria chorału gregoriańskiego
5. Polski folklor muzyczny
6. Etnomuzykologia
7. Paleografia łacińska
8. Akustyka muzyczna
9. Wprowadzenie do teorii muzyki
10. Harmonia
11. Kształcenie słuchu i solfeż
12. Chór
13. Fortepian
14. Język łaciński
15. Język grecki z elementami kultury antycznej
16. Język obcy nowożytny
17. Wychowanie fizyczne

 

2020/2021: ROK II - semestr III (cykl 2019-2022, WNH1)

 

1. Historia muzyki z literaturą muzyczną - barok
2. Analiza muzyczna
3. Semiologia gregoriańska
4. Paleografia łacińska
5. Paleografia: muzyka menzuralna i tabulatury
7. Historia notacji muzycznej
8. Język obcy nowożytny

 

Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna:
9. Tradycje ludowe we współczesnej kulturze muzycznej
10. Historia harmonii i kontrapunktu
11. Krytyka muzyczna
12. Techniki cyfrowej obróbki dźwięku


Specjalność: Muzyka kościelna:
9. Historia organów europejskich
10. Ludowe śpiewy religijne
11. Organy
12. Praktyka muzyczno-liturgiczna

 

2020/2021: ROK II - semestr IV (cykl 2019-2022, WNH1)

 

1. Historia muzyki z literaturą muzyczną - klasycyzm
2. Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka staropolska
3. Analiza muzyczna
4. Język obcy nowożytny

 

Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna:
5. Tradycje ludowe we współczesnej kulturze muzycznej
6. Historia i krytyka nagrań fonograficznych
7. Historia harmonii i kontrapunktu
8. Krytyka muzyczna
9. Aktualia muzyczne

 

Specjalność: Muzyka kościelna:
5. Historia organów europejskich
6. Śpiewy gregoriańskie i postgregoriańskie
7. Ludowe śpiewy religijne
8. Organy
9. Prowadzenie zespołu chorałowego

 


STUDIA II STOPNIA

 

2020/2021: ROK I - semestr I (cykl 2020-2022, WNH2)

 

1. Historia form i gatunków muzycznych
2. Dzieje myśli o muzyce z elementami estetyki
3. Komputerowa edycja partytury muzycznej
4. Metodologia badań muzykologicznych
5. Metodologia badań etnomuzykologicznych
6. Organy
7. Seminarium magisterskie:

- Instrumentologia

- Polifonia religijna

- Etnomuzykologia i hymnologia

9. Źródła monodii liturgicznej
10. Repertuar gregoriański
11. Historia opery i teatru muzycznego
12. Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalno-instrumentalnej

 

Specjalizacja Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II st.:

13. Podstawowe pojęcia psychologii
14. Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się
15. Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego
16. Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży
17. Podstawy dydaktyki
18. Dydaktyka nauczania przedmiotu "Audycje muzyczne" i "Literatura muzyczna"

 

Specjalizacja Animacja kultury muzycznej:

13. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
14. Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej
15. Multimedia a prawa autorskie

 

2020/2021: ROK I - semestr II (cykl 2020-2022, WNH2)

 

1. Antropologia muzyki
2. Obcojęzyczna terminologia muzyczna
3. Muzyczne tradycje Europy
4. Ikonografia instrumentów muzycznych
5. Czytanie partytur
6. Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalnej
7. Organy

8. *Zajęcia prowadzone w języku obcym* (do wyboru)
9. Seminarium magisterskie:

- Instrumentologia

- Polifonia religijna

- Etnomuzykologia i hymnologia

10. Historia organów w Polsce
11. Chóralistyka
12. Historia technik kompozytorskich
13. Kultury muzyczne świata

 

Specjalizacja Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II st.:

14. Psychologia społeczna i komunikacji
15. Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego
16. Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy
17. Emisja głosu
18. Dydaktyka nauczania przedmiotu "Zasady muzyki z elementami edycji nut"
19. Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (szkoła muzyczna lub szkoła powszechna, praktyki śródroczne)

 

Specjalizacja Animacja kultury muzycznej:
14. Muzyka w przestrzeni sakralnej
15. Prowadzenie kościelnych zespołów muzycznych

 

2020/2021: ROK II - semestr III (cykl 2019-2021, WNH1)

 

1. Biblia - istota i rola w kulturze
2. Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna JP II
3. Komputerowa edycja partytury muzycznej
4. Style i formy monodii liturgicznej
5. Literatura chóralna i wokalno-instrumentalna
6. Literatura organowa
7. Seminarium magisterskie:

- Instrumentologia

- Polifonia religijna

- Etnomuzykologia i hymnologia

8. Język obcy nowożytny

 

Specjalizacja obowiązkowa: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia:
9. Emisja głosu w pracy nauczyciela
10. Dydaktyka nauczania przedmiotu "Audycje muzyczne" i "Literatura muzyczna"
11. Dydaktyka nauczania przedmiotu "Zasady muzyki z elementami edycji nut"
12. Dydaktyka nauczania przedmiotu "Historia muzyki"
13. Dydaktyka nauczania przedmiotu "Formy muzyczne"
14. Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (szkoła muzyczna lub szkoła powszechna)*

15. Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna I stopnia, praktyki ciągłe)

 

*Praktyki za zgodzą Dziekana WNH przeniesione z II semestru.

 

2020/2021: ROK II - semestr IV (cykl 2019-2021, WNH1)

 

1. Archiwistyka źródeł muzycznych
2. Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalnej
3. Seminarium magisterskie:

- Instrumentologia

- Polifonia religijna

- Etnomuzykologia i hymnologia

 

Specjalizacja obowiązkowa: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia:

4. Emisja głosu w pracy nauczyciela
5. Dydaktyka nauczania przedmiotu "Harmonia"
6. Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna II stopnia, praktyki ciągłe)

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2020, godz. 17:03 - Miłosz Aleksandrowicz