prace_magisterskie_IM_KUL.pdf Wykaz prac licencjackich (2010-2022)

prace_magisterskie_IM_KUL.pdf Wykaz prac magisterskich (1960-2022)

prace_doktorskie_IM_KUL.pdf Wykaz rozpraw doktorskich (1959-2022)

 

Wykazy zawierające imiona i nazwiska autorów prac (pliki do użytku wewnętrznego INoS - do otwarcia wymagane jest podanie hasła).

 

prace_magisterskie_IM_KUL.pdf Wykaz prac licencjackich (2010-2022)

prace_magisterskie_IM_KUL.pdf Wykaz prac magisterskich (1960-2022)

prace_doktorskie_IM_KUL.pdf Wykaz rozpraw doktorskich (1959-2022)

 

 

Wykazy sporządziła dr Kinga Strycharz-Bogacz

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2022, godz. 11:29 - Miłosz Aleksandrowicz