Annales_-_okladka_3

 

Redakcja

Beata Bodzioch (KUL) - redaktor naczelny

Monika Nowak PDDM - sekretarz redakcji

 

Rada naukowa

ks. Piotr Wiśniewski (KUL)

ks. Rastislav Adamko (Kat. Univ. Ružomberok)

ks. Robert Bernagiewicz (Głuchów)

Stanisław Dąbek (UMFC, Warszawa)

ks. Ireneusz Pawlak (Lublin)

Remigiusz Pośpiech (UO, UWr)

ks. Antoni Reginek (UŚ)

Maria Szymanowicz (KUL)

 

Recenzenci

ks. Mariusz Białkowski (AM, Poznań)

ks. Jacek Bramorski (AM, Gdańsk)

ks. Stanisław Garnczarski (UPJPII)

Czesław Grajewski (UKSW)

ks. Piotr Tarliński (UO)

 

Konsultant językowy

Wiesława Tomaszewska CR (UKSW)

 

Kontakt

al. Racławickie 14,

20-950 Lublin,

Collegium Joannis Pauli II

pok. C-1027, tel. (81) 445-39-84

e-mail: wisniewskipiotr@op.pl  


 

O czasopiśmie 

 

Annales Lublinenses pro Musica Sacra jest pismem poświęconym wyłącznie monodii liturgicznej. Gros obecnych dzisiaj pism naukowych zamieszcza na swych łamach artykuły o bardzo zróżnicowanej tematyce, podejmujące zagadnienia muzyki jedno- i wielogłosowej, instrumentalnej, religijnej, kościelnej, sakralnej, ludowej i innych. Annales… pragnie podejmować tematykę związaną z muzyką liturgiczną w jej szczególnej jednogłosowej odmianie, dawną i współczesną, w możliwie najszerszym zakresie, oraz z jej funkcjonowaniem w obrzędach świętej liturgii i przestrzeni kościoła. Na łamach pisma publikowane są artykuły dotyczące zarówno twórczości gregoriańskiej i neogregoriańskiej, jak i śpiewów monodycznych w językach narodowych przeznaczonych do Mszy św., Liturgii godzin, związanych z udzielaniem sakramentów, sakramentaliów itp. Ów obszar badawczy, postrzegany dziś niekiedy jako "mało atrakcyjny", kryje w sobie jednakże wciąż jeszcze wiele ciekawych i ciągle pozostających do wyjaśnienia problemów. Digitalizacja muzykaliów z wielu ośrodków diecezjalnych i zakonnych pokazuje, jak ogromne bogactwo śpiewów monodycznych, zwłaszcza łacińskich, wciąż czeka na swoich badaczy. Przekonuje to o zasadności wydawania rocznika, także po to, by podejmowane w nim zagadnienia nie były rozproszone w różnych pismach naukowych, bądź traktowane marginalnie.

Annales… jest terenem publikacji dla pracowników naukowych, absolwentów KUL i innych uczelni, a także wszystkich zainteresowanych muzyką liturgiczną. Zespół redakcyjny żywi nadzieję, iż pismo zostanie zauważone i życzliwie przyjęte przez Czytelników i stanowić będzie znaczącą pomoc w pracach nad coraz bardziej świadomą i piękniejszą celebracją współczesnej liturgii w Polsce.

  

W latach 2010-2013 czasopismo ukazywało się jako Rocznik Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od roku 2014 czasopismo ukazuje się już jako Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 


NUMER BIEŻĄCY

(Rok VI/2015, Nr 6)

 

Annales_2015

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, szósty już numer rocznika Annales Lublinenses pro Musica Sacra poświęcony zagadnieniom monodii liturgicznej. Gros obecnych dzisiaj na rynku wydawniczym pism naukowych z interesującego nas obszaru badawczego zamieszcza na swych łamach artykuły o bardzo zróżnicowanej tematyce, podejmujące zarówno zagadnienia muzyki jedno- jak i wielogłosowej, instrumentalnej, religijnej, kościelnej, sakralnej, ludowej i wiele innych. Annales… stanowi tu zdecydowany wyłom. Konsekwentnie podejmuje bowiem tematykę przyjętą w swych założeniach programowych, związaną wyłącznie z jednogłosową muzyką liturgiczną, dawną i współczesną, w możliwie najszerszym zakresie, oraz z jej funkcjonowaniem w obrzędach świętej liturgii i przestrzeni kościoła. więcej>

   


 NUMERY ARCHIWALNE

 

Rok I/2010. Nr 1

 

Rok II/2011. Nr 2

 

Rok III/2012. Nr 3

 

Rok IV/2013. Nr 4
 
Rok V/2014. Nr 5  

 

 

 


 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2017, godz. 09:32 - Miłosz Aleksandrowicz