Tom I (1994)

ARTYKUŁY


Maria Szymanowicz Organy jako przedmiot badart w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL (w latach 1974 - 1991) 

Ks. Jan Chwalek Interwały muzyczne

Marta  Stawowy Organy w Rosji

Maria  Szymanowicz Z działalności Wytwórni Organów Stanisława Jagodzińskiego (1900-1949)

Ks. Antoni  Pietrzyk Przyczynki do historii organów w kościołach Żelechowa

Ks. Jan Chwałek Positivum scriniale de Posnania  

 

 

tom_i_1994m

 

  

Tom II (1994)

ARTYKUŁY


Ks. Jan Chwałek  Postanowienie strony robienia organ (Umowa z 1618 roku na budowę organów w kościele klarysek w Starym Sączu)
Maria Szymanowicz Organy w kościołach dziekanii kieleckiej w I poi. XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych)
Maria Konopka  Organiści w archidiakonacie sandomierskim w XVIII wieku (na podstawie
akt wizytacyjnych)
Maria Szymanowicz Organy w kościołach dekanatu przytyckiego diecezji radomskiej (historia i stan obecny)
Ireneusz Górka,  Maria Szymanowicz 
Organy w kościołach dekanatu skrzyneckiego
diecezji radomskiej (historia i stan obecny)
Robert Pluta Z działalności organmistrza Leopolda Hartmana (1864 - 1928)
Ks. Jan Chwałek Alikwoty muzyczne 

tom_ii_1998m

 

  

Tom III (2009)

ARTYKUŁY


Jan Chwałek De correctura fistularum
Maria Konopka Nieznane dokumenty z XVII wieku dotyczące budowy organów przez Andrzeja Nitrowskiego w kolegiacie pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu
Maciej Babnis Budowa organów w Miechocinie w 1877 roku w świetle dokumentów z Archiwum Parafialnego
Jarosław Kisieliński Organy w kościele Ewangelicko-Reformowanym w Rysum (1457/1513)
Maria Szymanowicz Organy w kościołach dekanatu łukowskiego w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych)
Grzegorz Żak Organy w kościołach dekanatu ciechanowieckiego diecezji drohiczyńskiej
(historia i stan obecny)
Franciszek Koenig Organ mistrzowi e wywodzący się z Głogówka i działający na Śląsku w II połowie XIX i w I połowie XX wieku
Krzysztof Kmak Z działalności firmy organ mistrzowskiej Klimosz i Dyrszlag z Rybnika
Miłosz Aleksandrowicz Organy w potrydenckiej liturgii na podstawie Cceremoniale episcoporum (1600)
Krzysztof Rottermund Wynalazki i eksperymenty w budownictwie chordofonów klawiszowych od XVIII do połowy XX w. na przykładach instrumentarzy ze Śląska 

tom_iii_2009m

 

 

   

 

Tom IV (2012)

ARTYKUŁY

tom_iv_2012m


Ks. Jarosław Kisieliński Rozwój wiatrownicy w okresie gotyku
Miłosz Aleksandrowicz Uwagi o strojeniu instrumentów klawiszowych w XVII wieku. Traite de laccord de l'espinette (1650) Jeana Denis.
Ks. Jan Chwałek Simon Lelie Włoch z Warszawy, czy inszy z Północy, w kazimierskiej farze organ postawił?
Maria Konopka Nieznane dokumenty z XVII wieku dotyczące budowy organów w kolegiacie pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu (cz. II)
Ks. Jan Łamasz Z dziejów organów katedralnych w Przemyślu
Maria Szymanowicz Budowa organów w Miechocinie w 1943 roku w świetle dokumentów z Archiwum Parafialnego
Ks. Andrzej Widak Zabytkowe organy w kościołach dekanatu Sokołów Małopolski diecezji rzeszowskiej
Ks. Jarosław Kisieliński Głosy wielorzędowe w Das Werkstattbuch des Orgelbauers Christian Yater
Bogdan Andrzej Tabisz Rys działalności organmistrzowskiej rodziny Englerów
Andrzej Gładysz Z historii organów w diecezji tarnowskiej, czyli jeszcze o Rudolfie Haase,
organmistrzu lwowskim
Andrzej Prasał Działalność zakładu organmistrzowskiego Adama i Andrzeja Wolańskich z Lubania
Ks. Piotr Dębski Carillon kościoła katedralnego pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy
 
KOMUNIKATY

Jerzy Rajman Organy w małym mieście i wiejski warsztat. Przyczynek do badań  nad organami w Małopolsce
Grzegorz Żak Indeks organów istniejących w kościołach diecezji drohiczyńskiej
 
MATERIAŁY

Maria Szymanowicz Wiadomości o organach w „Miesięczniku Pasterskim Płockim" z lat 1946-2009
 
SPRAWOZDANIE

Maria Szymanowicz Sprawozdanie z uroczystości Jubileuszu 80. rocznicy urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka

 

 

 

 

Tom V (2016)

ARTYKUŁY

tom_vi_2016m


Miłosz Aleksandrowicz Budowa i wybrane rozwiązania konstrukcyjne XVIII-wiecznych organów według LEncyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sdences, des arts et des metiers (1751-1780)

Maria Szymanowicz Nazewnictwo organów w XVIII wieku (na podstawie wybranych akt wizytacyjnych)
Piotr Matoga Z badań nad historia organów w Krakowie (część I)
Andrzej Gładysz Organy w kościołach dekanatu tuchowskiego diecezji tarnowskiej do 1918 roku
Ks. Grzegorz Poźniak Organy kościoła pw. św. Wawrzyńca w Wierzchu na podstawie korespondencji
pomiędzy parafią a firmą organmistrzowską Carla Berschdorfa z Nysy
Ks. Andrzej Widak Budowa organów w Brzezinach w 1936 roku w świetle dokumentów  z Archiwum Parafialnego
Bogdan Stępień Prace konserwatorskie przy organach w kościele katedralnym  św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach wiatach 2008-2010
Andrzej Prasał Działalność organmistrzowska braci Stanisława i Bolesława Broszko
Marta Benk Jędrzej Kociński Właściwości akustyczne organów i kościoła ewangelickiego we Włocławku
Janusz Musialik Wytwórnia fisharmonii w Brzezinach Śląskich - rys historyczny
 
KOMUNIKATY

Jerzy Rajman Propagowanie dzieł sztuki organmistrzowskiej w Polsce. Uwagi na marginesie wybranych albumów o sztuce sakralnej
Ks. Andrzej Widak Indeks organów istniejących w kościołach diecezji rzeszowskiej
 
WSPOMNIENIA
Elżbieta Charlińska Wspomnienie o Profesorze Romanie Lulku
  

 

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2019, godz. 17:48 - Miłosz Aleksandrowicz