NR 3/2001

 Całość tomu 3/2001 w wersji online


ARTYKUŁY

Marek Jurzyk (Włocławek)
Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi w Stanach Zjednoczonych str. 3-50
Full_Text.pdf
Marzena Hanna Dyjakowska (KUL, Lublin)
Wyznaniowy charakter Akademii Zamojskiej (1594-1784) str. 51-76
Full_Text.pdf
Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)
Spór o zasady opodatkowania dochodów osób duchownych w 1949 r. str. 77-100
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski (KUL, Lublin)
Wywłaszczenie nieruchomości szkolnej Gimnazjum Biskupiego w Lublinie w 1966 r. str. 101-114
Full_Text.pdf
Piotr Kasprzyk (KUL, Lublin)
Sprawy o separację małżeńską na przykładzie Sądu Okręgowego w Lublinie str. 115-126
Full_Text.pdf
Robert Andrzejczuk (KUL, Lublin)
Podmiotowość jednostki w prawie międzynarodowym  str. 127-150
Full_Text.pdf


RECENZJE

A. Mantineo, Le università cattoliche nel diritto della Chiesa e dello stato, Milano - Dott. A. Giuffré Editore 1995, ss. 180 (Henryk Misztal, KUL) str. 151-157
Full_Text.pdf


Antonio Osuna Fernández-Largo, Teoría de los derechos humanos. Conoser para practicar, Salamanca-Madrid (2001), pp. 254 (Wiesław Bar, KUL) str. 159-162
Full_Text.pdf


Aleksander Kochański, Polska 1944-1991. Informator historyczny. T. 1: Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944-1956), Warszawa 1996, ss. 724, Wydawnictwo Sejmowe. T. 2: Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1957-1970), Warszawa 2000, ss. 706, Wydawnictwo Sejmowe (Marta Ordon, KUL) str. 163-166

Full_Text.pdf

 

 

Licencja Creative CommonsDostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2018, godz. 09:04 - Marta Ordon