NR 5/2002

 Tom 5/2002 w wersji online


ARTYKUŁY

Antoni Kość (KUL, Lublin)
Państwo a religia w prawodawstwie japońskim str. 3-29
Full_Text.pdf
Jarosław Matwiejuk (UwB, Białystok - ChAT, Warszawa)
Pozycja prawna gmin wyznaniowych żydowskich w świetle ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich str. 31-47
Full_Text.pdf
Mirosław Kosek (UKSW, Warszawa)
Wolność religijna w wymiarze pozytywnym i negatywnym na przykładzie orzeczenia Niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 1995 r. str. 49-58
Full_Text.pdf
Wiesław Bar (KUL, Lublin)
Ewolucja podstawowych regulacji wyznaniowych w prawie Peru str. 59-77
Full_Text.pdf
Łesia Kovalenko (Lublin - Lwów)
Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukraińskim str. 79-109
Full_Text.pdf
Monika Rozner (UJ, Kraków)
Prawo do wolności religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r. str. 111-136
Full_Text.pdf
Grzegorz Żmij (KUL, Lublin)
Problemy prawne finansowania katolickich szkół wyższych w Polsce str. 137-154
Full_Text.pdf
Piotr Zakrzewski (KUL, Lublin)
Udział osób duchownych w tworzeniu spółdzielni w Wielkopolsce w XIX i w początkach XX wieku str. 155-170
Full_Text.pdf
Grzegorz Jędrejek, Tadeusz Szymański (Lublin)
Prawna ochrona uczuć religijnych w Polsce str. 171-202
Full_Text.pdf
Robert Andrzejczuk (KUL, Lublin)
Podłoże zagrożenia bezpieczeństwa światowego w kontekście napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 r. str. 203-219
Full_Text.pdf
Jan Turek (Lublin - Krosno)
Udział ławników w sprawach rodzinnych str. 221-243

RECENZJE

Sławomir Maciążek, Le funzioni del pubblico ministero: Esperienza italiana e polacca a confronto. Normativa canonica, Pontificia Università Lateranense Piazza S. Giovanni in Laterano, 4, Roma 2001, ss. 232 (Henryk Misztal, KUL) str. 245-250
Full_Text.pdf
 
Danuta Piątkowska, Polskie kościoły w Nowym Jorku, Nowy Jork-Opole 2002, ss. 614 (Henryk Misztal, KUL) str. 251-255
Full_Text.pdf
 
La libertà religiosa negli insegnamenti di Giovanni Paolo II (1978-1998), a cura di Alessandro Colombo, Milano: Vita e Pensiero 2000, ss. 287 (Piotr Stanisz, KUL) str. 257-260
Full_Text.pdf
 
Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Veinte años de vigencia, Madrid 2001, ss. 212 (Wiesław Bar, KUL)  str. 261-266
Full_Text.pdf
 
Stefano Ceccanti, Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche, Bologna 2001, ss. 253, nlb. 9 (Wiesław Bar, KUL)  str. 267-273
Full_Text.pdf
 
Roberto Costamagna, Unione Europea e Confessioni Religiose. Profili giuridici dello status delle religioni e delle relazioni interconfessionali nelle materie di interesse secolare, Roma 2002, ss. 292 + VIII, nlb. 1 (Wiesław Bar, KUL) str. 275-281
Full_Text.pdf

SPRAWOZDANIA

Międzynarodowa Konferencja: Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej  (Marta Ordon, KUL)  str. 283-289
Full_Text.pdf
 
Ogólnopolska sesja naukowa nt. Dzieło II Synodu Plenarnego w Polsce (Stanisław Tymosz)  str. 291-294
Full_Text.pdf

Noty o autorach str. 295-296
Full_Text.pdf

Licencja Creative Commons Dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018, godz. 08:05 - Marta Ordon