Lublin, 2017-09-18

 

Informuję, że w roku akademickim 2017/2018 będą przyznawane stypendia z następujących funduszy stypendialnych:

  1. Fundusz Stypendialny im. dr Mariana Kantona
  2. Fundusz Stypendialny im. Wacława i Ireny Ungar
  3. Fundusz Stypendialny dla studentów Fundacji Potulickiej
  4. Fundusz Stypendialny im. Tadeusza i Ewy Konopackich

Wniosek w sprawie przyznania wyżej wymienionych stypendiów, zaopiniowany przez Dziekana, należy złożyć w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych, p. CN-002A, do 15 października 2017 r.

 

Decyzja o przyznaniu stypendium będzie wręczana osobiście przez Prorektora ds. studenckich, ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL. Obecność stypendystów jest obowiązkowa. Termin oraz miejsce wręczenia decyzji zostanie podany na stronie internetowej Działu Studenckich Spraw Socjalnych.

 

Kierownik Działu Studenckich Spraw Socjalnych

Małgorzata Stróżyńska

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium fundowanego w roku akademickim 2017-2018

 

 

 

  

  Regulamin Funduszu Stypendialnego Wacława i Ireny Ungar

 

  

 Regulamin Stypendium dla studentów Fundacji Potulickiej

  

 

 

O Fundatorach - Tadeuszu i Ewie Konopackich

 

 

 

Ponadto funkcjonuje Fundusz Stypendialny Rektora KUL. 

 

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO REKTORA KUL

 

Wniosek o stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2017, godz. 14:36 - Małgorzata Stróżyńska