W czasie wojny i pokoju

W dniach 27-29 października 2008 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. W czasie wojny i pokoju. Szpiegostwo jako instrument realizacji polityki państwa, XVI-XX wiek, zorganizowana przez Katedrę Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL oraz Instytut Wywiadu Uniwersytetu Karola III w Madrycie, we współpracy z Instytutem Hiszpańsko-Polskim w Lublinie oraz Katedrą Historii Nowożytnej z Universidad de la Rioja.

 

W konferencji udział wezmą specjaliści z zakresu problematyki wywiadowczej z Hiszpanii (Logroño, Madryt, Murcja, Zaragoza) oraz  Polski (Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa).

Program:

27 października, sala CN-208

Szpiegostwo w średniowieczu i w epoce nowożytnej

9.00 Otwarcie konferencji: Hubert Łaszkiewicz, prodziekan do spraw. nauki i kontaktów z zagranicą WNH

Wprowadzenie do problematyki obrad: Cezary Taracha, kierownik Katedry Historii Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Diego Navarro Bonilla, dyrektor Instytutu „Juan Velázquez de Velasco” (Uniwersytet Karola III w Madrycie)

9.15 Zbigniew Piłat (KUL), Mnisi, rycerze, intryganci i szpiedzy. Udział templariuszy w zamachu na króla Polski Przemysława II
9.45 Janusz Drob (KUL), Sekretni informatorzy prasy włoskiej w XVII wieku
10.15 Ainhoa Reyes Manzano (Uniwersytet la Rioja, Logroño), Hiszpańskie szpiegostwo i japoński kontrwywiad  w epoce Samurajów
10.45 Piotr Napierała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Germain Louis Chavelin i rozbrat pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, 1727-1737

11.30 Diego Navarro Bonilla (Instytut „Juan Velázquez de Velasco”, Madryt), Z pola bitwy na dworskie korytarze: wywiad w służbie monarchii hiszpańskiej XVI-XVIII wieku
12.00 José Luis Gómez Urdáñez (Uniwersytet La Rioja, Logroño), Rola szpiegostwa w rządzie dwubiegunowym: nowa dyplomacja Carvajala i “cicha wojna” Ensenady
12.30 Margarita Martín Velasco (Centrum Uniwersyteckie Villanueva, Madryt): IV Książę de Uceda (1649-1718) i wojna o sukcesję hiszpańską: uzasadnienia dla decyzji
13.00 Hubert Łaszkiewicz (KUL), Wywiad rosyjski w XVII-XVIII  wieku

15.00 Cristina González Caizán (OBTA, Uniwersytet Warszawski), Przygody Luisa Ferrari, parmeńskiego szpiega na służbie Hiszpanii w Paryżu, w latach 1749-1759
15.30 Cezary Taracha (KUL): Hiszpańskie raporty wywiadowcze z XVIII wieku: struktura – treść – transfer tajnej informacji

Szpiegostwo w XIX, XX i XXI wieku


16.00 Barbara Obtułowicz (Akademia Pedagogiczna, Kraków), Kamaryle dworskie epoki izabelińskiej w Hiszpanii (1833-1868) jako przykład uprawiania szpiegostwa 
16.30 Juan Ramón Castillo Jiménez (Instytut „Juan Velázquez de Velasco”, Madryt), Służby wywiadowcze hiszpańskiego Protektoratu w Maroku, 1909-1929.
17.00 Robert Litwiński (Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin), II Rzeczpospolita wobec zagrożenia szpiegostwem ze strony państw ościennych na przykładzie ZSRR
17.30 Pablo de la Fuente (Fundacja „Les Fortreses catalanes”), Kawalerowie św. Jerzego: aktywność angielskich tajnych służb w Hiszpanii podczas II wojny światowej
18.00 Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia obrad

28 października, sala CN-107

9.30 Jacek Gołębiowski (KUL, Instytut Hiszpańsko-Polski), Inwigilacja emigracji polskiej w Londynie przez służby bezpieczeństwa PRL
10.00 Tomasz Panfil (KUL), Inwigilacja KUL-u przez tajne służby komunistyczne
10.30 Sławomir Łukasiewicz (IPN, Lublin), Wywiad PRL wobec EWG i procesów integracji europejskiej 

11.15 Władysław Bułhak (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa), Działania Zarządu II SG WP w okresie interwencji w Czechosłowacji
11.45 Adam Redzik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa), Przestępstwo szpiegostwa w polskich kodyfikacjach karnych XX wieku
12.15 Lech Miodek (Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Warszawa), Sowieckie szpiegostwo na terenie Ameryki Łacińskiej w okresie zimnej wojny 
12.45 Paweł Marzec (WZNPE Tomaszów Lub., KUL), Szpiegostwo we współczesnej gospodarce
13.15 Maria R. Pałubska (WZNPE Tomaszów Lub., KUL), Działalność szpiegowska a zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa na przełomie XX/XXI wieku
13.30 Jan Stanisław Ciechanowski (OBTA, Uniwersytet Warszawski), Polskie szpiegostwo w Hiszpanii w czasie II wojny światowej 
14.00 Dyskusja. Zakończenie konferencji – Jan Stanisław Ciechanowski, wiceminister w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Imprezy towarzyszące


1. Prezentacja książki
Cezary Taracha, „Zniszczyć wszystko, co zagraża naszym interesom”. Wywiad burbońskiej Hiszpanii  w XVIII wieku, (Wydawnictwo „Werset”)

2. Wycieczka i zwiedzanie Nałęczowa


Congreso Internacional
En la paz como en la guerra. Espionaje como instrumento de política de Estado en la Europa moderna y contemporánea.

Lublin, 27-29 de octubre de 2008

 

Programa

 

autor informacji: dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2008, godz. 09:18 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2008-07-14