napis_400

REKRUTACJA na rok akademicki 2017/18


W obowiązującym programie nauczania student realizuje podstawowy kurs muzykologii, a ponadto ma do wyboru jedną z dwóch specjalności:

 

(1) Muzyka kościelna lub

(2) Krytyka i dziennikarstwo muzyczne

 

Istnieje również możliwość realizacji specjalizacji nauczycielskiej (fakultatywnie) dającej uprawnienia do nauczania przedmiotów muzycznych w szkołach (tzw. przygotowanie pedagogiczne).


Egzaminy wstępne na Muzykologię

(3-letnie studia licencjackie, I stopnia)

Nabór na 2017/2018

 

Egzamin wstępny odbywa się w formie ustnej i składa się z dwóch etapów:

 

Etap I: Rozmowa kwalifikacyjna - egzamin rozpoczyna się od krótkiej autoprezentacji kandydata, w której powinny się pojawić informacje na temat jego muzycznych zainteresowań oraz posiadanych kwalifikacji w zakresie muzyki (np. ukończone szkoły, odbyte kursy muzyczne, gra na instrumentach, śpiew, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, działalność muzyczna przy kościołach, zdobyta nagrody i wyróżniania w zakresie muzyki lub szeroko pojętej kultury).

 

Etap II: Sprawdzenie ogólnych predyspozycji słuchowych - rozpoznawanie słuchowe interwałów i trójdźwięków (akordy durowe i molowe, czterodźwięki septymowe), zaśpiewanie krótkiej melodii solmizacją (5-6 taktów z Małego Solfeża Lasockiego lub Śpiewnika kościelnego Siedleckiego).

 

UWAGA: Jeżeli kandydat nie uczył się dotąd muzyki wówczas winien przygotować krótką wypowiedź (ok. 5 min.) na wybrany przez siebie temat z zakresu muzyki (np. ulubiony kompozytor lub epoka historyczna w muzyce, autorskie spojrzenie na współczesne wydarzenia kulturalne, itp.) Istnieje również możliwość zaprezentowania przez kandydata swoich umiejętności muzycznych w grze na fortepianie lub organach (nie jest to obligatoryjne).

Zasady rekrutacji na studia I stopnia 


 

Egzaminy wstępne na Muzykologię

(2-letnie studia magisterskie, II stopnia)

Nabór na 2017/2018

Egzamin wstępny odbywa się w formie ustnej (rozmowa kwalifikacyjna).

Zasady rekrutacji na studia II stopnia


 

Rejestracja elektroniczna kandydatów 

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017, godz. 08:48 - Miłosz Aleksandrowicz