Aktualności

02.10.2013. Wręczenie Orderu Palm Akademickich Pani dr hab. Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej.