Nauka / Projekty

zgoda
01 CZERWCA 2020

Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne


Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”. Głównym jego celem jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych. Działania zaplanowane w ramach projektu przyczynią się do realizacji celu szczegółowego PO WER, w...

CZYTAJ WIĘCEJ
dziecko
01 PAŹDZIERNIKA 2020

Skalowanie przestrzenne u dzieci i dorosłych: Rola modalności percepcyjnej, doświadczenia wizualnego i stylu poznawczego

Projekt realizowany przez zespół pod kierunkiem dr Magdaleny Szubielskiej z Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL we współpracy z naukowcami z zespołu dr Wenke Möhring z Universität Basel (Szwajcaria).   Więcej o projekcie.

CZYTAJ WIĘCEJ

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona