Listy grup lektoratowych dla studentów I roku

Poniżej zamieszczamy listę zawierającą przydziały do grup lektoratowych z języków nowożytnych oraz z języka łacińskiego dla studentów I roku:

lista_grupy_lektoratowe_2021_22_numery_albumu

(aktualizacja: 06.10.2021) 

  • W celu określenia swojej grupy należy odszukać na liście własny numer albumu (aby szybko odnaleźć numer albumu można skorzystać ze skrótu Ctrl+F (Znajdź)), a następnie sprawdzić numer grupy, do której zostali Państwo przydzieleni (Symbol grupy składa się z następujących elementów: [język][numer grupy][poziom] Przykład: A246 B1). Zajęcia te należy odszukać w planie zajęć danego lektora. Interaktywny plan lektora prowadzącego zajęcia znajduje się w kolumnie zaraz za numerem grupy.
  • W przypadku kolizji lektoratu z zajęciami kierunkowymi bardzo proszę o zgłoszenie tego faktu lektorowi podczas zajęć lub ewentualnie za pośrednictwem kontaktu e-mail (lista adresów mailowych pracowników zamieszczona jest na stronie www.kul.pl/sjo). Postaramy się ten problem rozwiązać, tak aby umożliwić Państwu uczestnictwo we wszystkich zajęciach.
  • Studenci powtarzający przedmiot/semestr lub uzupełniający różnice programowe mają obowiązek zgłoszenia się do dnia 22 października do sekretariatu Studium (226 GG) w celu otrzymania skierowania na zajęcia.

 

Information for first-year students:

How to find your foreign language group?

lista_grupy_lektoratowe_2021_22_numery_albumu

(updated 06.10.2021) 

  • Below you will find a list with all foreign language groups. To find your language group, first click on your student register number (“numer albumu” in Polish). To find it, you can use the shortcut Ctrl+F (Find). Next to your student register number, you will see the number of the group you have been assigned to (The symbol of the group consists of: [language][group number][level]; Example: H207A2 stands for Spanish, group number 207, level: A2). You can check the timetable of language classes by clicking on the name of the language teacher, which is in the last column.
  • Should your foreign language class be scheduled at the same time as some other classes, please contact your language teacher during the first meeting or by e-mail (e-mail addresses can be found at www.kul.pl/sjo). We will do our best to solve this problem so that you can attend all classes.

 

Do zobaczenia na zajęciach !

 

learning-a-language1

2021-10-01

Egzamin TELC

telc_puzzle

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej sesji

egzaminów międzynarodowych TELC.

 

Najbliższy termin egzaminu 10 grudnia 2021 r.

Zgłoszenia do dnia 31 października w sekretariacie SJO.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW certyfikat TELC B2 zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego

(Rozdz.1 §1 p. 4 ust.1)
du2016_poz1586_rozp_mnisw_telc_do_doktoratu

 

Akademickie Centrum Językowe przy Fundacji Rozwoju KUL zaprasza do udziału w kursach przygotowujących do egzaminów TELC (poziom B2).

 

Liczba osób w grupie: 4-10

Cena godziny dla uczestnika: 20 PLN

Ilość godzin: 25 h po 45 min.

Koszt kursu: 500 PLN

Zapisy do dnia 22 października za pośrednictwem FORMULARZA

 

więcej informacji na stronie www.kul.pl/telc

2021-09-27

SJO KUL autoryzowanym ośrodkiem egzaminów TOLES

 

toles  

Miło nam poinformować, że

Studium Języków Obcych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

znalazło się w gronie

autoryzowanych ośrodków egzaminacyjnych prestiżowego egzaminu TOLES

(Test of Legal English Skills).

 

TOLES jest międzynarodowym egzaminem sprawdzającym znajomość języka prawniczego. Został on opracowany przez instytut Global Legal English – organizację członkowską Międzynarodowego Oddziału Stowarzyszenia Prawników w Anglii i Walii, z myślą o praktykujących prawnikach, aplikantach i studentach prawa. Egzamin jest przeprowadzany na trzech poziomach biegłości językowej i sprawdza umiejętność zastosowania specjalistycznego słownictwa prawniczego, pisania oficjalnych listów, redagowania dokumentacji, posługiwania się językiem negocjacji i poprawność gramatyczną. Certyfikat TOLES jest rozpoznawalny w międzynarodowym środowisku prawniczym i stanowi potwierdzenie nabycia praktycznych umiejętności z zakresu angielskiego języka prawniczego.

 

 

2021-07-28

Rozszerzenie programu studiów o zajęcia językowe

spnjo_kolka

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §19 ust. 1 Regulaminu studiów KUL oraz Zarządzenia Rektora KUL z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia liczby bezpłatnych punktów ECTS dla zajęć nieobjętych planem studiów, studenci mogą NIEODPŁATNIE rozszerzać swój program o wybrane zajęcia, w tym także zajęcia lektoratowe
Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej możliwości i uczestniczyć w zajęciach językowych, zapraszamy do sekretariatu SJO osobiście lub wysyłając podanie ze zgodą Dziekana na adres sjo@kul.pl w terminie do dnia 30 października.

Wzór podania znajdą Państwo poniżej:

podanie_ects_2021_2022
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie SJO (226 GG); te; 81 445 4229; sjo@kul.pl

podanie_ects_instrukcja

 

Serdecznie zapraszamy.:)

2021-09-27