Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2 (studia I stopnia) oraz B2+ (studia jednolite magisterskie).

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

2018-09-14

Egzaminy z języków obcych

kalendarz

 

Uprzejmie informuje, że podczas najbliższej sesji egzaminy z języków obcych zostały zaplanowane na następujące terminy:

15; 17 czerwca 2019 r. (sobota; poniedziałek) – egzaminy pisemne z języków nowożytnych

18-19 czerwca 2019 r. (wtorek-środa) – egzaminy ustne z języków nowożytnych

19 czerwca 2019 r. (środa) – egzaminy z języka łacińskiego

Listy z godzinami oraz salami zostaną podane około 3 czerwca na platformie e-kul oraz na stronie www.kul.pl/spnjo

Wpisy do indeksów: 26 czerwca (środa).

2019-05-14

Jakich języków chcą się uczyć młodzi Europejczycy

Naukowcy zbadali młodych ludzi z 28 państw.

Sprawdź, jakich języków chcą się uczyć młodzi Europejczycy.

 

 

2019-03-16

Terminy konsultacji pracowników SPNJO

puzzel

 

Poniżej zamieszczamy terminy konsultacji pracowników SPNJO w

semestrze letnim 2018/19:

termin_konsultacji_semetr_letni_2018_2019

2019-03-06