Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2 (studia I stopnia) oraz B2+ (studia jednolite magisterskie).

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

2018-09-14

XI edycja Legal Forum 2019

636298600364574687-gettyimages-576754016

 
Zachęcamy studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do nadsyłania zgłoszeń na XI edycję Legal Forum 2019, które odbędzie się  9 grudnia 2019 r. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą FORMULARZA do dnia 30 listopada 2019 r.
Szczegółowy regulamin dostępny jest poniżej:

regulamin_XI_legal_forum_2019

klauzula_informacyjna_legal_forum

Przesłanie zgłoszenia na Legal Forum 2019 oznacza akceptację przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

2019-10-30

Terminy konsultacji pracowników SPNJO

 puzzel

 

Poniżej zamieszczamy terminy konsultacji pracowników SPNJO w

semestrze zimowym 2019/20:

termin_konsultacji_semetr_zimowy_2019_2020

2019-10-27

Jakich języków chcą się uczyć młodzi Europejczycy

Naukowcy zbadali młodych ludzi z 28 państw.

Sprawdź, jakich języków chcą się uczyć młodzi Europejczycy.

 

 

2019-03-16