Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2 (studia I stopnia) oraz B2+ (studia jednolite magisterskie).

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

2018-09-14

11th Legal Forum - WYNIKI

konf

Poniżej zamieszczamy listę zwycięzców i laureatów 11th Legal Forum, które odbyło się na naszym Uniwersytecie 9 grudnia 2019 r.

 

ZWYCIĘZCY (w kolejności alfabetycznej):

 • Katarzyna Hapon
 • Krzysztof Karwat
 • Katarzyna Kaznowska
 • Aleksandra Kochańska
 • Kinga Mitosek
 • Marcin Skrzeczowski
 • Julia Stępak
 • Jan Tęsiorowski
 • Emilia Tkaczyk
 • Katarzyna Wieraszka

W/w studenci zwolnieni są z całości egzaminu na zakończenie lektoratu pod warunkiem spełnienia warunków §13 regulaminu konkursu:

regulamin_xi_legal_forum_2019

 

LAUREACI (w kolejności alfabetycznej):

 • Oliwia Bucińska
 • Tymoteusz Przeperski
 • Natalia Skrok
 • Julia Stelmach
 • Agata Stępień

W/w studenci zwolnieni są z części ustnej egzaminu  na zakończenie lektoratu z maksymalną ilością punktów.

 

Specjalne wyróżnienie komisja zdecydowała się przyznać:

 • Pani Katarzynie Hapon
 • Panu Krzysztofowi Karwatowi
 • Pani Katarzynie Kaznowskiej

 

Serdecznie gratulujemy !

 

Składamy także podziękowania członkom komisji w składzie:

Pan dr hab. Michał Domagała (WPPKiA KUL)

Pani mgr Marta Cechowicz (SPNJO KUL)

Pani mgr Marlena Iglik (SPNJO KUL)

Pani dr hab. Anna Kosińska (WPPKiA KUL)

Pani mgr Beata Panasiuk (SPNJO KUL)

Pani dr Anna Szarek-Zwijacz (WPPKiA KUL)

za trud wniesiony w przygotowanie i ocenę uczestników konkursu.
 
2019-12-10

Jakich języków chcą się uczyć młodzi Europejczycy

Naukowcy zbadali młodych ludzi z 28 państw.

Sprawdź, jakich języków chcą się uczyć młodzi Europejczycy.

 

 

2019-03-16

Terminy konsultacji pracowników SPNJO

 puzzel

 

Poniżej zamieszczamy terminy konsultacji pracowników SPNJO w

semestrze zimowym 2019/20:

termin_konsultacji_semetr_zimowy_2019_2020

2019-10-27