Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2 (studia I stopnia) oraz B2+ (studia jednolite magisterskie).

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

2018-09-14

XI edycja Legal Forum

konf

9 grudnia 2019 r. o godz. 9 00 w sali C1031

odbędzie się 11th Legal Forum

organizowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz

Wydział Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji KUL.

Poniżej zamieszczamy zgłoszone tematy oraz harmonogram wystąpień:

 

9.00 – Otwarcie forum/ Opening Address

 • Emilia Tkaczyk - Being invisible in the society - the issue of stateless people
 • Aleksandra Kochańska - Space law and its application
 • Jan Tęsiorowski - Cyberbullying in law
 • Agata Stępień - Anti-vaxxers –  fighters for freedom or criminals?
 • Oliwia Bucińska - Public security and the right to privacy
 • Małgorzata Górska - Malpractice in medical art – a legal perspective (a case of aesthetic medicine)
 • Katarzyna Kaznowska - Implementation of human rights in the modern world
 • Marcin  Skrzeczowski  - Rights of prisoners and the prison system
 • Katarzyna Wieraszka - Abuses in the military
 • Krzysztof Karwat - European integration in post-communist  Central and Eastern European countries

11 45 - 12 15 - Przerwa/Break

 • Julia Stępak - Polish Diaspora in the post -Soviet space. Current regulations on repatriation to Poland
 • Katarzyna Hapon - Achievements of Romans? – possible innovative solutions
 • Kinga Mitosek - Custom in canon law and in Polish law
 • Julia Stelmach - War between drug cartels in Mexico
 • Tymoteusz Przeperski - Are judges’ decisions fully independent?
 • Natalia Skrok - Is that already a baby or still a fetus?
 • Wiktoria Sypka - Children as killers – juvenile crimes
 • Karol  Sobków - Crown witness in the criminal prosecution

 

Serdecznie zapraszamy

2019-12-03

Jakich języków chcą się uczyć młodzi Europejczycy

Naukowcy zbadali młodych ludzi z 28 państw.

Sprawdź, jakich języków chcą się uczyć młodzi Europejczycy.

 

 

2019-03-16

Terminy konsultacji pracowników SPNJO

 puzzel

 

Poniżej zamieszczamy terminy konsultacji pracowników SPNJO w

semestrze zimowym 2019/20:

termin_konsultacji_semetr_zimowy_2019_2020

2019-10-27