Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2 (studia I stopnia) oraz B2+ (studia jednolite magisterskie).

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

2018-09-14

Szkoła Doktorska - Egzamin B2

mari-helin-38313-unsplash

Odpowiadając na Państwa prośby, dotyczące możliwości uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2, stanowiącego jeden z dokumentów niezbędnych przy rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, uprzejmie informuję, że w dniu 5 września Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych taki egzamin przeprowadzi dla osób, które takiego dokumentu nie posiadają.

Akademickie Centrum Językowe przy Fundacji Rozwoju KUL proponuje Państwu

kurs przygotowujący do ww. egzaminu w okresie 22 lipca – 4 września.  

Liczba osób w grupie: 4-10

Ilość godzin: 60 godz. po 45 min.

Koszt kursu: 900 PLN*

*Osoby biorące udział w kursie nie wnoszą dodatkowej opłaty za egzamin.

Koszt egzaminu dla osób nie biorących udziału w kursie: 50,00 zł

Zapisy do dnia 20 lipca za pośrednictwem FORMULARZA

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 22 lipca.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie SPNJO (226 GG; 445 42 29; spnjo@kul.pl)

2019-07-16

Egzamin TELC

telc_puzzle

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej sesji

egzaminów międzynarodowych TELC.

Najbliższy termin egzaminu 19 września 2019 roku.

Zgłoszenia do dnia 16 sierpnia 2019 r. w sekretariacie SPNJO.

Szczegóły na stronie: www.kul.pl/telc

2019-07-16

Jakich języków chcą się uczyć młodzi Europejczycy

Naukowcy zbadali młodych ludzi z 28 państw.

Sprawdź, jakich języków chcą się uczyć młodzi Europejczycy.

 

 

2019-03-16