KIEROWNIK KATEDRY:

 

Dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL

e-mail: wioletsz@kul.lublin.pl

 

 

PRACOWNICY:

 

Ks. dr Tomasz Adamczyk

e-mail: tomasz.adamczyk@kul.pl

 

Dr Monika Dobrogowska

e-mail: monika.dobrogowska@kul.pl

 

Dr Krzysztof Jurek

e-mail: krzysztof.jurek@kul.pl

 

Mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura

e-mail: katarzyna.dziewulska-bandura@kul.pl


Mgr Wioletta Smyl

e-mail: wioletta.smyl@kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023, godz. 14:41 - Tomasz Peciakowski