KIEROWNIK KATEDRY:

 

Dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL

e-mail: wioletsz@kul.lublin.pl

 

 

PRACOWNICY:

 

Dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL

e-mail: adam.szafranski@kul.pl

 

Ks. dr Tomasz Adamczyk

e-mail: tomasz.adamczyk@kul.pl

 

Dr Monika Dobrogowska

e-mail: monika.dobrogowska@kul.pl

 

Dr Krzysztof Jurek

e-mail: krzysztof.jurek@kul.pl

 

 

 

DOKTORANCI prowadzący zajęcia:

 

Mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura

Mgr Cezary Rutkowski

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2022, godz. 19:07 - Tomasz Peciakowski