KIEROWNIK KATEDRY:

 

Dr hab. Jadwiga Plewko

e-mail: plewko@kul.lublin.pl

 

 

PRACOWNICY:

 

Dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL

e-mail: adamsz34@wp.pl

 

Dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL

urlop (pracownik nieobecny w roku akademickim 2020/21)

e-mail: wioletsz@kul.lublin.pl

 

Ks. dr Tomasz Adamczyk

e-mail: xtomaszadamczyk@gmail.com

 

Dr Krzysztof Jurek

e-mail: kjurek@interia.eu

 

 

 

DOKTORANCI prowadzący zajęcia:

 

Mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura

Mgr Cezary Rutkowski

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2020, godz. 02:09 - Tomasz Peciakowski