Studenci KUL działają w wielu organizacjach studenckich. Ich aktywność sprawia, że Uczelnia ma niezwykle bogate życie kulturalne:

Chóry:

 

Chór KULChór KUL - repertuar zespołu obejmuje utwory wokalne oraz wokalno-instrumentalne kompozytorów polskich i obcych od renesansu do współczesności, a także wielkie formy oratoryjno-kantatowe. Każdego roku daje on kilkadziesiąt koncertów w wielu miastach w kraju i za granicą.

Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL
- Chór ubogaca swoim śpiewem liczne uroczystości okresu liturgicznego. Repertuar zespołu obejmuje zarówno utwory współczesne, kompozytorów renesansu, baroku, klasycyzmu i romantyzmu, kanony z Taizé, muzykę afrykańską i negro spiritual.

 

Zespoły:

 

zpit Zespół Pieśni i Tańca KUL - powstał w 2019 r. jako projekt integrujący środowisko akademickie, promujący Uniwersytet w kraju i za granicą. Pozwala odkrywać i prezentować piękno polskiego, w tym lubelskiego folkloru; celem jest szeroka rozumiana edukacja młodzieży studenckiej w zakresie tańca, śpiewu, muzyki i etnografii. Zespół jest otwarty przede wszystkim na studentów KUL, ale także na absolwentów i tych, którzy w niedalekiej przyszłości zamierzają podjąć studia na KUL.

 

 

 

 

 

Zespoły Instytutu Muzykologii KUL:

- Schola Gregoriana
- Chór „Cantores Ecclesiae”
- Zespół instrumentalnyZespoły te świadczą o specyfice studiów muzykologicznych w KUL – łączenie teorii z praktyką muzyczną. Zapewniają one systematyczny, bezpośredni kontakt z wykonawstwem muzyki – przede wszystkim religijnej – zróżnicowanej gatunkowo, stylistycznie i czasowo: od chorału gregoriańskiego do muzyki XX wieku. Umożliwiają poznanie jej duchowości i estetyki.

 

 

 

 

 

 

 

Teatry:

 

scena.jpg
Scena Plastyczna KUL
– autorski teatr Leszka Mądzika, zrodzony z jego zainteresowania możliwościami plastyki, przestrzeni i światła. Podejmuje on głównie zagadnienia filozoficzne, jak byt człowieka na Ziemi i w przestrzeni Kosmosu oraz jego obcowanie z potęgami nadprzyrodzonymi - Bogiem, losem, przeznaczeniem.


Teatr ITP
Teatr ITP
– grupa studencka, wystawiająca autorskie musicale. Najczęstszymi są motywy związane z wyborami, ciągła czujność i otwarcie na działanie Boga w codziennym życiu. Inspiracją stają się często arcydzieła literatury światowej, odkrywane na nowo i adaptowane w oryginalny sposób.

Enigmatic.jpg
Teatr Enigmatic
– teatr studencki, którego repertuar stanowią sztuki wybitnych dramatopisarzy polskich i światowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie:

 

Galeria 1 im. B. Słomki oraz Galeria Sceny Plastycznej KUL współpracują z wieloma artystami, przygotowując cykliczne wernisaże pokazujące nowe nurty sztuki współczesnej.
Tematyczne wystawy zdjęć organizuje również Agencja Fotograficzna TERRA, zaś pokazy filmów Akademickie Studio Filmowe.

Kulturalia

Corocznie na KUL odbywa się największa studencka impreza kulturalna - „KULturalia”, organizowana przez Samorząd Studentów KUL, oraz Forum Młodzieży Akademickiej, przygotowywane przez Duszpasterstwo Akademickie.
Autor: Dział Informacji i Promocji KUL
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2019, godz. 10:13 - Grzegorz Tutak