Program Ambasador KUL skupia studentów i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II aktywnie uczestniczących w promocji uniwersytetu.

pramb


Uczestnicy Programu stają się Ambasadorami KUL po odbyciu szkoleń w zakresie promocji, komunikacji oraz rekrutacji. Program Ambasador formalnie podlega Prorektorowi ds. studentów i doktorantów  KUL. Organizacją programu zajmuje się koordynator Programu, będący pracownikiem Działu Komunikacji KUL.

 

Zadania Ambasadorów to między innymi:

  • uczestnictwo w targach edukacyjnych oraz spotkaniach w szkołach i innych instytucjach,
  • prezentacja oferty edukacyjnej dla uczniów zainteresowanych studiami na KUL,
  • oprowadzanie uczniów po KUL,
  • przygotowywanie informacji o ciekawych aktywnościach i wydarzeniach studenckich na stronę internetową oraz media społecznościowe uczelni,
  • współpraca z Działem Komunikacji przy organizacji wydarzeń promocyjnych,
  • i wiele, wiele innych!

Przede wszystkim jednak bycie Ambasadorem KUL to możliwość aktywnego udziału w życiu uniwersytetu, poznania wspaniałych ludzi i zdobycia wielu dodatkowych umiejętności.