Dzieje najnowsze

W kolejnych latach Uniwersytet rozszerzył ofertę dydaktyczną o nowe kierunki studiów, m.in: biotechnologię, edytorstwo, etykę, europeistykę w języku angielskim, gospodarkę przestrzenną, mediteranistykę, naukoznawstwo, przyrodoznawstwo i filozofię przyrody, religioznawstwo, retorykę stosowaną, italianistykę, pielęgniarstwo i położnictwo. Jedne wpisują się w bogatą tradycję prowadzonych na Uczelni badań, inne stają się częścią nowych zagadnień badawczych, podejmowanych na Uniwersytecie.

 

Kampus Główny KUL przy Al. Racławickich z dronaJednocześnie KUL powiększył swoją bazę lokalową. W latach 2009-2019 zajęcia dla studentów z czterech Instytutów, tj. Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Kulturoznawstwa, Pedagogiki oraz Politologii odbywały się w wynajmowanych budynkach, w tzw. Kampusie Wschodnim Uniwersytetu, przy ul. Droga Męczenników Majdanka.
W styczniu 2012 r. w kampusie na Poczekajce został otwarty nowy Gmach Dydaktyczno-Naukowy Biotechnologii. Ten nowoczesny budynek, wyposażony w wysokiej klasy sprzęt podniósł standardy pracy i nauczania na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL, a także zwiększył atrakcyjność i skuteczność form przekazu wiedzy. Realizacja inwestycji przyczyniła się do zwiększenia ilości publikowanych wyników prac badawczych oraz liczby organizowanych konferencji, seminariów i spotkań promujących wyniki badań i działalność naukową KUL w zakresie przede wszystkim biotechnologii. Sam Instytut Biotechnologii powstał na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL w 2009 r. Biotechnologia staje się jedną z kluczowych dziedzin nauki, służącą poszukiwaniu nowych środków leczniczych, szczepionek i środków diagnostycznych. Także katolicki uniwersytet swoimi badaniami realizuje te naukowe wyzwania współczesności. Gmach naukowo-dydaktyczny Biotechnologii KUL zdobył w IX edycji konkursu O Kryształową Cegłę - na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej - pierwsze miejsce w kategorii: budynki oświatowe.


Trudnym momentem dla Uniwersytetu była nagła śmierć, w lutym 2010 roku, Wielkiego Kanclerza i zarazem wybitnego profesora filozofii KUL abp. Józefa Życińskiego. W żałobie trwał nie tylko KUL i Lublin, który stracił swojego arcypasterza. Śmierć abp. Życińskiego niezwykle aktywnego duchownego, uczonego, opiniotwórcy odbiła się szerokim echem w całej Polsce.

Rok akademicki 2011/2012 KUL rozpoczął z nowym Wielkim Kanclerzem, powołanym na Metropolitę Lubelskiego, abp. Stanisławem Budzikiem.


Szczególnym wydarzeniem dla społeczności akademickiej KUL była beatyfikacja Jana Pawła II (1 maja 2011 r.). Liczne grono pracowników i studentów na czele z władzami wzięło udział w uroczystościach w Rzymie. 8 stycznia 2012 r. do Kościoła Akademickiego KUL została wprowadzona relikwia bł. Jana Pawła II, w postaci kropli krwi wsączonej w kawałek białej tkaniny, którą za staraniem ks. prof. Stanisława Wilka, Rektora KUL, przekazał dla KUL Metropolita Krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz.


Wśród wielu wyzwań jakie stanęły przed Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w 2012 r. niezwykle ważne stanowi projekt wydania drukiem w formie książkowej tekstów Kard. Josepha Ratzingera w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera, w łącznej liczbie 16 tomów, na które KUL uzyskał z Watykanu prawo wyłączności. Wydanie w języku polskim dzieł papieża Benedykta XVI stawia miasto Lublin na równi z Freiburgiem, Rzymem, Paryżem i Madrytem, które w swoich językach narodowych są wydawcami myśli Josepha Ratzingera. Projekt stanowi wielkie wyzwanie i zobowiązanie wobec Stolicy Apostolskiej nie tylko dla Uniwersytetu, ale dla Miasta i Regionu, a także dla całej Polski.

Strona 1 z 2 :: Idź do strony: [1] 2


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona