XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

   

 

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, Instytut Psychologii KUL i firma Cognito byli organizatorami XVI Kongresu PTNeur., który odbył sie w Lublinie pod hasłem Neuropsychologia dla poprawy jakości życia. Do sprawnej organizacji Kongresu przyczynili się pracownicy i doktoranci Katedry Psychologii Eksperymentalnej: Paweł Augustynowicz, Bianka Bałaj, Agnieszka Krzysztofiak, Paweł Stróżak, Emilia Zabielska-Mendyk i Darek Zapała, a także studenci Sekcji Neuropsychologicznej Koła Naukowego Studentów Psychologii: Maja Czarniec, Edyta Duda, Natalia Kajka, Natalia Kopiś, Damian KowalskiEwelina Polak. 

 

Galeria zdjęć

Autor: Bibianna Bałaj
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2013, godz. 14:29 - Piotr Francuz