Aktualności / Wydarzenia

20 lat członkostwa Polski w UE w świetle badań CBOS

W dniu 23 maja 2024 r. odbyło się organizowane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, Instytut Europy Środkowej i Centrum Badań Opinii Społecznej seminarium eksperckie pt. „Entuzjazm, realizm, sceptycyzm? 20 lat członkostwa Polski w UE”. W dyskusji udział wzięli: dr hab. Ewa Marciniak - politolożka, wykładowczyni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor CBOS     Beata Roguska - kierowniczka Zespołu Badań Społeczno-Politycznych CBOS oraz Marcin Głowacki - socjolog, od blisko 30 lat zajmuje się badaniami opinii i rynku. Spotkanie prowadziła dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL, Dyrektor INoPiA KUL.

Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju, dr. hab. Beata Piskorska, prof. KUL podkreśliła, że seminarium to wpisuje się w dyskusję towarzyszącą trwającej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, a także w realizację umów, które w ostatnim czasie zostały zawarte między KUL a PE.

Eksperci przybliżyli wyniki prowadzonych przez CBOS badań opinii społecznej, obrazujących nastroje Polaków związane z okrągłą rocznicą obecności Polski w Unii Europejskiej oraz przedstawili jak zmieniały się one na przestrzeni dwóch ostatnich dekad. Wskazują one wyraźnie, że obecność naszego kraju w strukturach UE od samego początku spotykała się z przychylnych odbiorem w Polsce. Zgodnie z przytoczonymi analizami, w rekordowym 2022 r. odsetek entuzjastów przekroczył 90%. respondentów, deklarujących, że zjednoczona Europa jest silniejsza. Badacze zwrócili również uwagę na fakt doniosłości wydarzeń sprzed 20 lat, przywołali ówczesne hasło o powrocie Polski do Europy i odzyskaniu należnego miejsca Polski w świecie demokratycznym po okresie PRL i transformacji ustrojowej.

Dyrektor CBOS dr hab. Ewa Marciniak zachęciła do korzystania z wyników badań opinii społecznej, wskazując, że są one nie tylko źródłem twardych danych, lecz także niezwykle wartościowych interpretacji, inspirujących do tworzenia dalszych analiz. Podjęte przez Centrum badania wskazują, że po 2004 r. Polacy zaczęli czuć się częścią szerszej, dającej poczucie bezpieczeństwa i perspektywy rozwoju oraz umożliwiającej realizację aspiracji europejskiej wspólnoty.

Fotorelacja z wydarzenia.